Gå till innehåll
Svenska Bågskytteförbundet
Svenska Bågskytteförbundet

Stöd och bidrag

Bågskytte - en sport för alla

LOKALT AKTIVITETSSTÖD

Sök stöd för barn- och ungdomsidrott från RF och kommunen

SPONSRING OCH STIPENDIER

Tips om hur man söker sponsring och stipendier
Bågskytte - en sport för alla

IDROTTSMEDEL

  • Nya föreningar
  • Para återstartsstöd
  • Utbildning

ÅTERSTARTSMEDEL

  • Arvodering av ungaledare
  • Eventstöd
  • Nya tävlingsformer
  • Para
  • 65+

Svenska Bågskytteförbundets verksamhet bedrivs också med hjälp av statliga bidrag som fördelas av Riksidrottsförbundet. Dessa bidrag baseras bland annat på hur stor ungdomsverksamhet som finns inom bågskyttet, hur många utbildningstimmar som bedrivs och hur många medlemmar som finns i hela vår organisation. Dessa siffror ligger även till grund för det finansiella stöd som vartdera distrikt erhåller.

Via idrottens studieförbund, SISU Idrottsutbildarnas, (på distriktsnivå har man bytt namn 1 jan 2020 distrikten heter: RF-SISU och distriktets namn) hittas olika typer av kurser och utbildningar. Ert lokala distrikt erbjuder diverse kurser för föreningar, tränare eller styrelse och genom den lokala konsulenten kan föreningen få stöd i att utforma en utbildningsplan. Konsulenten erbjuder också möjlighet att skapa lärgrupper i föreningen för olika typer av kurs- eller utbildningsinitiativ. Det finns också möjlighet att få olika typer av utbildningsstöd t ex utbildningsmaterial. Ert distrikt samt aktuella kurser hittas via https://www.sisuidrottsutbildarna.se Länk till annan webbplats.

Som alla förbund får också SBF ett mindre elitstöd som går till landslagsverksamhet och elitsatsningar, även SOK och Paralympiska kommittén bidrar om vår nivå och plan är bra nog. Att ha elitverksamhet är viktigt för alla förbund. Sportsliga framgångar på elitnivå väcker uppmärksamhet och är viktigt för bland annat rekrytering av nya skyttar och för skyttets överlevnad.

I och med ert medlemskap i SBF, och därigenom Riksidrottsförbundet, är ni berättigade till att söka de statliga bidrag för barn- och ungdomsverksamhet som finns.

Dessa söker ni via Idrottonline:

• LOK – Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7-25 år. LOK-stöd kan fås för varje aktivitet som är minst 60 minuter lång, där minst tre barn eller ungdomar deltar och där ni har en ledare.

• Projektstöd – Inom projektstöd för föreningar är det möjligt att ansöka om medel för att genomföra ett projekt för att utveckla er befintliga verksamhet. Fokuset ligger på att skapa möjligheter för barn och ungdomar att stanna kvar i föreningsverksamheten länge.

• Anläggningsbidrag – Ett stöd som främst syftar till att skapa nya aktivitetsytor och nya idrottsmiljöer som genererar fler idrottsaktiviteter för barn och ungdomar. Detta bidrag söks genom Riksidrottsförbundet.

Besöksadress

Enligt överenskommelse

Postadress

Blåbärsvägen 3
15531 NYKVARN

Kontakta oss

0708-103133
sbf@bagskytte.se