Gå till innehåll

Bågskytteakademin

Bågskytteakademin

Akademin

Vid Riksidrottsmötet 1997 fanns en motion med rubriken ”Slå vakt om det idrottshistoriska arvet”. Motionen mottogs med stort gillande men då olika idrottsförbund har så olika förutsättningar beslutades att tillsätta en projektgrupp för att komma med detaljerat förslag vid RIM 1999.
Då beslutades det att idrottsrörelsen skall arbeta med sitt idrottshistoriska arv men förbunden får själva besluta hur man skall agera.
Den på den tiden ledamoten i SBF:s styrelse, Bo Engman, föreslog att vi inom SBF skall bilda en akademi som arbetar fristående men organisatoriskt skall vara en del av SBF:s verksamhet.lkdfgndkfgndsm

På uppdrag av SBF:s styrelse bildades därmed Sällskapet Bågskytteakademien under hösten 2001 med syfte att på olika sätt bevara den svenska bågskyttehistorien.
Man kan ta tillvara, förvalta och förädla bågskyttehistorian genom att utnyttja foton, ljud och film samt notera så mycket som möjligt för att samla historian på ett ställe.
Då uppgiften att samla bågskyttehistorian är ett projekt som aldrig blir färdigt kan man inte läsa något av akademiens dokument som färdig handling utan enbart något som pågår.

Bilder

Vad jobbar vi med nu

Följ vårt arbete

Svenska idrottshistoriska föreningen

Ideell förening för idrottshistoriskt intresserade

Postadress

Stallvägen 8
456 78 Grimma

Besöksadress

Stallvägen 8
456 78 Grimma

Kontakta oss

070-555 55 55
info@foreningen.se