Gå till innehåll
Svenska Bågskytteförbundet
Svenska Bågskytteförbundet

Idrottonline

IdrottOnline är svensk idrotts verksamhetssystem och basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening, Riksidrottsförbundet och specialförbundet. Från 1 januari 2023 huvudsakligen för medlemsuppgifter och olika ekonomiska delar, såsom Lokalt aktivitetsstöd och Idrottsmedel/projektstöd.

IdrottOnline är helt kostnadsfritt för föreningen.

Det finns såväl lathundar på hemsidan www.idrottonline.se Länk till annan webbplats. som instruktionsfilmer på Youtube som enkelt beskriver hur man gör de olika sakerna i IdrottOnline. De beskriver allt från att lägga in medlemmar i medlemsregistret till att ansöka om LOK-stöd.

Det är endast föreningens administratör/administratörer som har tillgång till att se hela registret samt göra ändringar.
IdrottOnline är ett säkert system som obehöriga inte har tillgång till. Uppgifter i medlemsregistret lämnas från centralt håll inte ut till någon tredje part. Vid införandet av en person med personnummer ges denne ett IID-nummer vilket är det nummer som senare används för tävlingslicenser. De kontaktuppgifter som finns i systemet används av oss endast för utskick av central information vilket sker mycket sällan.

Rena reklamutskick förekommer inte.

 

Alla föreningar behöver göra ett val!

Hösten 2017 gjorde Riksidrottsförbundet en förändring i IdrottOnline (IOL), vilket innebar att alla föreningar gavs tre alternativ avseende om föreningens medlemsuppgifter ska visas för SBF. De tre valen i IOL är ”Läs och ändra”, ”Endast läsa” och ”Nej”.
Dessa val finns under Administration och Inställning när man är inloggad som administratör på föreningens hemsida i IOL. Om en förening inte har gjort något aktivt val så är standardinställningen: ”Nej”.

Detta innebär att kansliet inte kan hjälpa föreningsmedlemmar i dessa föreningar inte kan erhålla licens. Det ger även att kansliet inte kommer åt några uppgifter annat än föreningens officiella mailadress.

Vi rekommenderar medlemsföreningarna att välja ”Läs och ändra” för att kansliet ska kunna vara
behjälpliga med support och skicka ut föreningsinformation.

Besöksadress

Enligt överenskommelse

Postadress

Blåbärsvägen 3
15531 NYKVARN

Kontakta oss

0708-103133
sbf@bagskytte.se