Gå till innehåll
Svenska Bågskytteförbundet
Svenska Bågskytteförbundet

Hur fördelas pengarna i SBF?

Tävlingslicenser

Avgiften för tävlingslicensen går till förbundets gemensamma kassa.

Förenings- och medlemsavgifter

Förenings- och medlemsavgifterna går till förbundets gemensamma kassa.

 

I stort kan vi säga att ovan avgifter går ograverat till förbundets elitverksamhet, det ger ett stöd till elit som är kopplat till hur förbundets övriga verksamhet utvecklas. Förbundets övriga verksamhetsstöd finansieras med andra medel såsom verksamhetsstöd från RF. Några exempel på övrig verksamhet:

* Dagliga samtal med föreningar i vår rörelse avseende föreningsadministration, bidrag, säkerhets- och miljöfrågor.
* Politiskt påverkansarbete i frågor som berör bågskyttesporten.
* Idrottsligt påverkansarbete i frågor som berör bågskyttesporten.
* Stöttning i utbildning av tränare och ledare i den svenska bågskyttesporten.
* Administrerar Projektstöd och andra bidrag.
* Administrerar tävlingslicenser.
* Framtagande och distribution av utbildningsmaterial.
* Sprider information om bågskytte och tar fram informationsmaterial som föreningar kan använda.
* Anmälan av elitskyttar till internationella tävlingar.
* Kontakt med RF, SOK, försäkringsbolag mfl.

Vi arbetar också med att ta fram centrala avtal som är av nytta för alla våra föreningar, såsom en olycksfallsförsäkring.

Besöksadress

Enligt överenskommelse

Postadress

Blåbärsvägen 3
15531 NYKVARN

Kontakta oss

0708-103133
sbf@bagskytte.se