Gå till innehåll
Svenska Bågskytteförbundet
Svenska Bågskytteförbundet

Information om antidoping

Vaccinera klubben
Alla medlemmar i en idrottsförening är skyldiga att känna till och följa dopingreglerna. Därför ska föreningen ha en ordning för att informera idrottsutövare och tränare om vad som gäller. Med hjälp av ”Vaccinera klubben mot doping” kan föreningen se till att ledare och idrottsutövare får grundläggande kunskaper om dopingreglerna. På så sätt undviks dopingfall eller andra brott mot dopingreglerna orsakade av okunskap. Detta görs via https://www.vaccineraklubben.se

En ny säsong har tagit fart och vi vill därför påminna om att du som är aktiv bågskytt själv måste ha full koll på dina läkemedel och allt annat du stoppar i dig. Vi vill därför informera kort om dopingregler.

Gå alltid och kolla på antidoping Sverige för att se uppdateringar.

Antidoping

Fakta om doping

Doping är användning av förbjudna medel och metoder som kan påverka prestationsförmågan. Inom idrotten är det världsantidopingbyrån WADA:s dopinglista som definierar vilka metoder och substanser som är förbjudna.

Regelverket Idrottens Antidopingreglemente är en svensk översättning av WADA:s regelverk Världsantidopingkoden. Det betyder att alla idrottare i Sverige följer samma dopingregler som övriga världens idrottare.

WADA:s dopinglista: https://www.antidoping.se/dispens-laekemedelssoek/wadas-dopinglista/ Länk till annan webbplats.

Kolla upp dina läkemedel

Den Röd-Gröna listan är ett hjälpmedel för att kontrollera om ett läkemedel omfattas av dopingreglerna eller inte (WADA:s dopinglista har dock alltid företräde). Den Röd-Gröna listan omfattar endast registrerade läkemedel som saluförs i Sverige för humant bruk.

Tänk på att det inte finns någon motsvarande lista för kosttillskott, som räknas som livsmedel. Rådgör gärna med din läkare men tänk på att det alltid är du personligen som är ansvarig.

Röd-Gröna listan: https://rodgronalistan.antidoping.se/index.asp Länk till annan webbplats.

SM antidoping

Medicinsk dispens

Behöver du av medicinska skäl använda dopingklassade läkemedel eller metoder för att kunna utöva sin idrott finns regler om medicinsk dispens.

Tänk på att det är din idrottsliga nivå som bestämmer om du behöver söka dispens i förväg eller om det kan göras retroaktivt.

  • Idrottsutövare på nationell/hög tävlingsnivå

I Sverige gäller att alla idrottsutövare på nationell/hög tävlingsnivå, som använder dopingklassade substanser/metoder, alltid ska söka om medicinsk dispens så snart behandling påbörjas/planeras.

För bågskytte är definitionen idrottsutövare på nationell/hög tävlingsnivå en skytt uttagen till senior-, junior- eller ungdomslandslag. Som deltagare i landslag/landslagstrupper räknas alla idrottsutövare som ingår i ett landslag och/eller idrottsutövare som kommer att delta, deltar eller har deltagit de senaste 12 månaderna i samlingar, träningar, turneringar, tävlingar och andra aktiviteter i det aktuella landslagets regi.

  • Idrottsutövare på övrig nivå

Den som inte omfattas av definitionen idrottsutövare på nationell/hög tävlingsnivå definieras som idrottsutövare på övrig nivå. Dessa kan ansöka om retroaktiv medicinsk dispens och får därmed möjlighet att efter dopingkontroll, som påvisat doping, styrka att bruket var medicinskt berättigat enligt dispensreglerna.

Konkret för bågskytte innebär detta följande för den som har behov av medicinsk dispens;

  • Den skytt som har haft ett landslagsuppdrag under de senaste 12 månaderna måste kunna uppvisa godkänd medicinsk dispens.
  • Den skytt som blir uttagen till ett landslagsuppdrag måste kunna uppvisa godkänd medicinsk dispens innan uppdraget påbörjas.
  • Övriga skyttar behöver inte kunna uppvisa godkänd medicinsk dispens utan kan ansöka om detta retroaktivt.

Mer information

Vill du läsa in dig mer på detta ämne rekommenderar vi följande sidor:

Antidoping Sverige: https://www.antidoping.se Länk till annan webbplats.
WADA: https://www.wada-ama.org/en Länk till annan webbplats.
World Archery: https://www.worldarchery.sport/sport/fair-play/clean-sport Länk till annan webbplats.

Bra länkar

UtbildningÖppnas i nytt fönster.
WADAs dopinglistaÖppnas i nytt fönster.
Röd-Gröna listanÖppnas i nytt fönster.
WA clean sportÖppnas i nytt fönster.

Besöksadress

Enligt överenskommelse

Postadress

Blåbärsvägen 3
15531 NYKVARN

Kontakta oss

0708-103133
sbf@bagskytte.se