Gå till innehåll
Svenska Bågskytteförbundet
Svenska Bågskytteförbundet

Funktionsnedsättningar och bågskytte

Att se och möta varje barn, ungdom och vuxen är en av idrottens målsättningar. Människor har olika förutsättningar och fungerar olika men har rätt att behandlas lika, oavsett funktionsnedsättning. Vi vill möta och skapa goda förutsättningar för idrottaren att skjuta pilbåge oavsett funktionsnedsättning.

Vi vill att vårt bemötande och kroppsspråk ska bjuda in till en framgångsrik verksamhet där ledorden ska vara glädje och gemenskap för alla alltid.

Funktionsnedsättningar kan vara medfödda men även orsakas av olyckor eller sjukdomar. Det finns även en mängd av funktionsvariationer men vi har valt att göra en sammanställning enligt nedanstående.

IF

Intellektuell funktionsnedsättning (IF) kräver en uppmätt IQ under 70 innan du fyllt 18 år samt i kombination med att ha svårt att fungera i samhället. Vad det innebär i praktiken är högst individuellt men oavsett så går det ofta bra att idrotta i olika grader.

NPF

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ett samlingsnamn för flera olika beteendediagnoser som alla handlar om att hjärnan arbetar och fungerar på ett annorlunda sätt när det gäller att tolka och bearbeta information. Svårigheterna runt NPF varierar stort men det fungerar ofta väldigt bra i vår idrott eftersom det är en lugn idrott där man göra lika hela tiden.

Lilla parahandboken
Lilla Parahandboken

Parabågskytte

Rörelsenedsättning


Rörelsenedsättning kan bero på flera olika saker. Det kan vara medfött, olycka och/eller sjukdomar. I vår idrott kan vi ofta göra anpassningar som gör att idrottaren kan skjuta pilbåge om hen vill.

Synnedsättning


Har man en synnedsättning kan det vara allt från att man är helt blind till att man har ett begränsat synfält. Det kan vara så att man kan orientera sig via synen, se färger, föremål och kanske skilja på mörkt och ljust. Hur det än är så kan man skjuta pilbåge via hjälpmedel om man så vill.

Hitta din närmaste förening

Problem med att hitta en förening? Kontakta sbf@bagskytte.se

Parahandboken
Parahandboken
Matt Stutzman och Zandra Reppe

Matt Stutzman, Amerikan, utan armar, skjuter i klassen Compound Men Open. Zandra Reppe, Sverige, sitter på en pall, bredvid hennes rullstol skjuter i klassen Compound Women Open.

Tre blinda skyttar som skjuter

Tre blinda skyttar som skjuter.

Sverige har mycket duktiga Para-skyttar som alla hör till de bästa i världen såväl på herr- som damsidan.

PARA-utvecklingsprojektet
Manual - Bågskytte för synskadade

Bildstöd

Bildstöd häfte
Bildstöd plansch
Bildstöd för instruktörer

Detta bildstöd är framtaget av Borås BS och är fritt att använda för alla föreningar.

Besöksadress

Enligt överenskommelse

Postadress

Blåbärsvägen 3
15531 NYKVARN

Kontakta oss

0708-103133
sbf@bagskytte.se