Gå till innehåll
Svenska Bågskytteförbundet
Svenska Bågskytteförbundet

3D

3D-skytte är den yngsta av våra skogsronder och infördes 1995 i Sverige. Liksom i jakt och fält skjuts 3D på snitslade banor i skog och mark. Avstånden varierar med åldersklasser och den typ av båge man skjuter med. Avstånd varierar mellan 5-45 meter. I 3D ronden skjuts normalt 2 pilar per mål, då blir det extra viktigt att vara noga med avståndsbedömning och skjutteknik. Här har du bara 1 minut per pil på dig. Målen är 3-dimensionella därmed är det viktigt att veta var träffområdet sitter och var man skall sikta. Du får poäng efter var du träffar: I träffområdets inre ring 11 p, yttre ring 10 p, vital ring 8 p och 5 p för resten av målet. Maximalt 22 p per mål. En 3D-rond omfattar normalt 24 mål.

Besöksadress

Enligt överenskommelse

Postadress

Blåbärsvägen 3
15531 NYKVARN

Kontakta oss

0708-103133
sbf@bagskytte.se