Gå till innehåll
Svenska Bågskytteförbundet
Svenska Bågskytteförbundet

Stadgar och tävlingsregler

World archerys regelbok:

WA BOK 1 - Stadgar
WA BOK 2 - arrangemang
WA BOK 3 - Tavelskytte
WA BOK 4 - Fält och 3d-bågskytte
WA BOK 5 - Diverse ronder
WA BOK 6 - Antidopningsregler
Förtydligande

WAs regler är på engelska. Man byter till svenska genom att klicka på knappen "Language" och väljer "Swedish".

Byta språk WA regelbok

Svenska regelboken:

Stadgar - SBF BOK 1
Arrangemang - SBF bok 2
Tavelskytte - SBF bok 3
Fält och 3d-bågskytte - SBF bok 4
Diverse ronder - SBF bok 5
Antidopingsregler - SBF bok 6
Stadgar och regler

Klicka på bilden för att se gjorda regeländringar.

Svenska Bågskytteförbundets stadgar beslutas av SBF:s möte. Motion om ändring av stadgar skickas SBF:s kansli innan 15 december året före ordinarie årsstämma. Styrelsens förslag till stadgeändringar bereds av Etiknämnden innan de läggs fram som proposition till ordinarie årsstämma.

Svenska bågskytteförbundet är medlem i World Archery, World Archery Europe och World Archery Nordic. Många skäl finns till att vi följer WAs regelverk för tävlingsskytte. Vi gör vissa avsteg för åldersklasser, dicipliner och ronder och får därför lite egna regler att hålla reda på.

SBFs regelböcker följer WA:s regler som ändras fortlöpande och ändringarna är ”bylaws” tills de blir beslutade på kongressen. Motioner kan också läggas fram på kongressen av medlemsorganisation. Förslag från WAs kommitéer blir som våra propositioner. WA:s regelböcker och eventuella förtydliganden finns alltid tillgänglig med länkarna nedan, i svensk översättning, oftast direkt vid nypublicering, tack vare Claes Colmeus, BK Gripen.

Rolf Volungholen WA-domare

Förfarande vid ändring av Svenska bågskytteförbundets tävlingsregler

Regel och -domarkommitén bereder frågor, problemställningar och utarbetar ett förslag som skickas till styrelsen för beslut.

Förslag till ändringar i tävlingsregler eller frågor om tillämpning av dessa skickas per e-post till: regler@bagskytte.se

Uppdatering av regelböckerna publiceras på hemsidan direkt, och gäller från publiceringsdatum om annat ej framgår av styrelsens beslut. Under bilden regeländringar ovan till höger hittar du dokumentation av gjorda regeländringar.

Riktlinjer NUM
WAN Ch Target
Domare

Har du ett förslag till en regeländring eller fråga om regler, skicka in det här:

Din mail

Besöksadress

Enligt överenskommelse

Postadress

Blåbärsvägen 3
15531 NYKVARN

Kontakta oss

0708-103133
sbf@bagskytte.se