Gå till innehåll
Svenska Bågskytteförbundet
Svenska Bågskytteförbundet

Domar- och Regelkommittén

Domar- och Regelkommittén (nedan Regelkommittén) leds av Rolf Volungholen, övriga ledamöter är Jessica Larsson, Sofie Johansson och Acke Sandved. Kommittén rapporterar till Generalsekreteraren som också utser ledamöterna.

Regelkommittén hanterar löpande regelfrågor under året samt tar emot de motioner som enskilda, föreningar och distrikt inkommer med.
Förbundsstyrelsen fastställer regelkommitténs förslag till regeländringar eller låter de gå till förbundsårsmötet för beslut.

Regelkommittén samlas när det finns behov därav.

Regelkommittén hanterar domarutbildningens innehåll och krav.

Ordföranden för kommittén är tillika domaransvarig inom SBF.

Beridet bågskytte har en separat regelkommitté som behandlar de delar som är unika för just Beridet bågskytte och som inte behöver synkroniseras med World Archery(WA). Beridet följer istället International horseback archery alliance (IHAA).
Regelkommittén för beridet består av Jessica Larsson, Ann-SOfie Wredendal, Emil Eriksson och Liselott Neuman.


Publicerad: 2023-01-02

Senast uppdaterad: 2023-07-17

Författare: Johanna Gullroos

Besöksadress

Enligt överenskommelse

Postadress

Blåbärsvägen 3
15531 NYKVARN

Kontakta oss

0708-103133
sbf@bagskytte.se