Gå till innehåll
Svenska Bågskytteförbundet
Svenska Bågskytteförbundet

Kommittéer

Etiknämnden
Leds av Berryl Arvehell

Regelkommittéer

SBF/WA
Leds av Rolf Volungholen

Beridet
Leds av Jessica Larsson

Tävlingskommittén
Vilande

Utbildningskommittén
Leds av Jan Welander

Sportkommittén
Leds av Johanna Gullroos

 

Besöksadress

Enligt överenskommelse

Postadress

Blåbärsvägen 3
15531 NYKVARN

Kontakta oss

0708-103133
sbf@bagskytte.se