Gå till innehåll
Norra Svealands Bågskytteförbund
Norra Svealands Bågskytteförbund

Distriktet

Styrelsen väljs av KLUBBARNA vid årsmötet!

NSBF har ett styrdokument att rätta sig efter och det är SBF:s Bok 1, § 41 SDF:s åliggande:

SDF skall:


1. Följa RF stadgar samt SBF:s stadgar samt övriga bestämmelser och beslut som fattas av överordnat idrottsorgan.
2. Föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, föra protokoll vid årsmöte, andra medlemsmötet och styrelsesammanträden.
3. Hålla årsmöte och härvid efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning samt;
4. På begäran av RS eller SBF ställa till förfogande handlingar; som krävs för bedömning av distriktets verksamhet.
5. Verka för att någon/några föreningar varje år genomför DM i tavla utomhus, tavla inomhus, jakt, fält och 3D.
6. Godkänna distriktsrekord samt tillhandahålla en lista med de godkända rekorden till föreningarna inom distriktet.
7. Ansvara för utbildningsverksamheten av tränare och domare.
8. Upprätta röstlängd för SDF-stämmor baserad på aktuella årsrapporter i stadgad tid

NSBF får sina pengar från medlemsavgiften från Er föreningar, Från RF-SISU Dalarna och Uppland får distriktet bidrag om distriktet skickar in verksamhetsberättelse, kassaberättelse och revisionsberättelse samt redovisar arrangerade kurser och läger samt är med på deras möten.

Publicerad: 2022-12-29

Senast uppdaterad: 2024-01-09

Författare: Peo Gunnars