Gå till innehåll
Svenska Bågskytteförbundet
Svenska Bågskytteförbundet

Sammanfattning från styrelsemöte

Styrelsen hade årets sista möte 2 december 2023 i Kalmar, här är ett axplock av punkter som presenterades, diskuterades och beslutades.

Styrelsen 2023-12-06

Svenska bågskytteförbundets nuvarande förbundsstyrelsen

Tävlingskommitténs förslag om framtida tävlingupplägg presenterades av Bo Palm. Slutsatsen blev ändring av kommittéform till arbetsgrupp med specifik uppgift avseende förslag på förändringar avseende våra SM. Ökat deltagande och hållbarhet är nyckelfrågor i arbetet.

Arbetsgruppen demokrati och styrning presenterades av Linda Holt. Arbetet har omfattat hur SDF:en fungerar, identifierat funktioner och bra arbetssätt för att se om en kombination av distrikt/föreningsdemokratin kan fungera. Utgångspunkten var den motion från Karlstads bågskytteklubb på stämman 2023. Fortsättning blir att utreda en ”hybrid” modell av SBFs röstlängd.

Framtida domaruppdragets arbetsgrupp presenterades av Magnus Grabski. Förslaget avsåg ytterligare justeringar i Appendix 4 samt ett förslag om tillsättning och ersättning till domare. Alla beslut om ersättning skickas för genomlysning av Etiknämnden och så även denna.

Sportkommitténs ramverk och Elitplan långsiktigt diskuterad och slutsatsen blev att se om det är möjligt att samla närmast berörda i början på nästa år. Utredning avseende tänkbara lösningar för ett utvecklingscentrum diskuterades utifrån framtaget material med input från SOK.

Styrelsen avvaktar med att implementera World Archery’s rekommendation om införande av U15 klass med tillhörande skjutavstånd. Styrelsen ser risker med att de längre skjutavstånd i förslaget kan påverka våra ungdomar negativt. Avvaktar därmed publicering av WAs regelböcker efter att frågan utretts vidare samt våra grannländers hantering av frågan och möten angående NUM. Ett eventuellt beslut om att följa rekommendationen kan då bli tidigast från 1 januari 2025.

I övrigt fastställdes domar-och regelkommitténs förslag till ändringar/förenklingar av tävlingsbestämmelserna. Nya regelböcker blir publicerade på hemsidan inom kort. Vi har även påbörjat arbetet med strategin mot 2030.

Verksamhetsplan

Svenska bågskytteförbundets strategiska mål till 2025

Publicerad: 2023-12-07

Senast uppdaterad: 2023-12-07

Författare: Johanna Gullroos

Besöksadress

Enligt överenskommelse

Postadress

Blåbärsvägen 3
15531 NYKVARN

Kontakta oss

0708-103133
sbf@bagskytte.se