Gå till innehåll
Svenska Bågskytteförbundet
Svenska Bågskytteförbundet

Nya arbetsgrupper

Nationaldagen firades över hela landet och några, 23 personer, gjorde det lite extra med ett möte på kvällen. Via ett teamsmöte samlades alla(ett undantag) distriktsordföranden samt deras respektive domaransvarige i de flesta fall för ett möte om framtida arbete i domarutbildningsfrågan samt demokratifrågor.

Förbundsordförande Carina Olsson ledde mötet som utmynnade i en positiv framåtsyftande inriktning geom bildandet av två arbetsgrupper. Dessa grupper är enligt följande:

Arbetsgrupp "Framtida domaruppdraget, krav och dess utbildning"
Pehr Emanuelzon, Västra Svealand (sammankallande)
Arne Sandved, Skåne
Ingeborg Jonasson, Sydöstra Götaland
Johan Riben, Östra Svealand
Jan Welander, Norra Svealand (ordf utbildningskommittén)
Magnus Grabski, Norra Svealand
Fredrik Rudin, Västra Svealand
"Sakkunniga" Jessica Larsson och Rolf Volungholen

Arbetsgrupp "Framtida demokratiupplägg"(styrelsens direktiv på utredningsbehov kommer publiceras senare)
Linda Frängqvist, Östergötland (sammankallande)
Linda Holt, Östra Svealand
Anette Andersson, Skåne
Rolf Rönnlund, Norrbotten
Rolf Volungholen, Södra Norrland
Gunnar Persson, Karlstad (skapare av den motion som gav input till frågan från ett annat håll än tidigare)

Inspel till dessa grupper kan ges direkt till vederbörande om ni har kontakten, i annat fall genom sbf@bagskytte.se

 

Publicerad: 2023-06-06

Senast uppdaterad: 2023-06-07

Författare: Cenneth Ahlund

Besöksadress

Enligt överenskommelse

Postadress

Blåbärsvägen 3
15531 NYKVARN

Kontakta oss

0708-103133
sbf@bagskytte.se