Gå till innehåll
Mellersta Norrlands Bågskytteförbund
Mellersta Norrlands Bågskytteförbund

STYRELSE

Styrelsen i Mellersta Norrlands Bågskytteförbund:

Ordförande: Henrik Lindsjö (2022) henrik.lindsjo@n63.se

Vice Ordförande: Ulf Petersson (2022/2023)

Sekreterare: Gullimar Åkerlund (2023/2024)

Vice Sekreterare: Carina Berg-Persson (2023/2024)

Kassör: Eva Aronsson (2022/2023)

Utbildningsfrågor: Helena Andersson (2023/2024)

Ungdomsfrågor: Pernilla Zerrouki (2022/2023)