Gå till innehåll
Beridet bågskytte
Beridet bågskytte

Ranking

2023

 

2022
2020
2019

Förklaring av rankingsystem

RANKINGREGLER

Rankinglistan är främst till för att du skall kunna jämföra dina egna prestationer mot andras samt kvalificering till Svenska Mästerskap.

 • Rankade grenar är Tower-, Raid- och Hunt (Jakt)-bana.
 • Räknas görs svenska sanktionerade tävlingar samt GP/internationella tävlingar med minst 3 svenska deltagare som följer ihaa:s regler och redovisas i ihaa.eu.
 • Rankingen redovisas grenvis, men med placering efter den totala rankingen
 • Den totala rankningen fördelas procentuellt enligt Tower- 40%, Raid- 40% och Hunt (Jakt)-bana 20%
 • Rankningslistan räknas på flytande 24 månader, uppdateras varje månad under säsong.
 • Rankingen är uppbyggd av varje tävlingsgren som ger ett rankingsvärde i form av procent som redovisas med 1 decimal.
 • Rankingen värdet är inte det samma som poängresultatet eller procenten i tävlingen och dess grenar (resultatlistan).
 • Grenarna, bankvalité, väder, motståndare osv inte ska spela någon roll, därför sätts rankingvärdet på tävlingen efter utövarnas kvalité.
 • Vid tävling i dagsläget är det de 3 högst rankade som sätter standarden och därmed även rankingvärdet på tävlingen. Utifrån det räknar man sedan ut varje deltagares rankingvärde beroende på uppnått resultat i tävlingen.
 • Det är de bästa antal tävlingar i varje gren som räknas in, för tillfället Tower- 4, Raid -4, Hunt- 2 bana.
 • Behöver man särskiljas så är det först genom inbördes möten därefter skjutpoäng.
 • Rankingsystemet är kopierat men förenklat från andra idrotter där man också är tvungen att ta hänsyn till yttre faktorer utanför själva idrotten som kan påverka resultatet.

Besöksadress

Enligt överenskommelse

Postadress

Blåbärsvägen 3
15531 NYKVARN

Kontakta oss

0708-103133
sbf@bagskytte.se