Gå till innehåll
Beridet bågskytte
Beridet bågskytte

Grundläggande karakteristik

Grenen Tower

Tower
Tower

Tävlingsbanan är 60/90/110 meter lång och vid banans halva längd står ett torn med talvor 9 meter utanför banan. På tornet på en höjd av ca 2 meter sitter 3 stycken 1x1 m buttar med vardera 5 ringade tapeter som är 90 cm i diameter. Den första vinklad mot anridningen, skjutning framåt, den andra parallellt med banan, skjutning åt sidan och den tredje vinklad mot frånridningen, skjutning bakåt. Poängräkning inifrån och ut enligt bilden är: 5, 4, 3, 2, 1 oavsett vilken talva man skjuter på.Tiden för löpet är 12/14/22 sekunder. Vid snabbare tid läggs mellanskillnaden, med en decimal ihop med tavelträffarna. Överskrids tiden så underkänns löpet. Första pilen får innan start vara nockad och förvaringen av pilarna är valfri (koger eller båghanden). Varje tävlande rider 6/8 löp.

Grenen Raid

Raid

Raid 150m består av tre delar, dubbel, trippel- och multipelskott. Varje tävlande rider sex löp, två i varje del. Poängräkning utifrån till centrum är 1-5, där centrum består av ett tigerhuvud. Till skillnad från grenen Tower, så måste pil dras från koger eller bälte och får inte vidröras förrän banans startmarkering passerats. Skulle så ske nollas man i det löpet. Snabbare tid ger extrapoäng per sekund och långsammare tid ger minuspoäng. Skulle den långsammare tiden överskrida tavelpoängen, så sätts 0 poäng. Om ingen träffpoäng erhålls, så ges heller ingen tidspoäng och 0 poäng sätts.

Vid dubbel är två tavlor placerade på 40 respektive 50 meters avstånd från banans början. Den första tavlan är riktad mot banans början (skjutning framåt) och den andra riktad mot banans slut (skjutning bakåt). Här är tid för löpet 14 sekunder.

Vid trippel är tavlorna placerade på 40, 60 och 80meters avstånd från banans start. Den första tavlan är riktad mot banans början den andra är paralell mot banan och den tredje är riktad mot banans slut. Här är tid för löpet 18 sekunder.

Multipelgrenens bana är 150 meter lång och har fem tavlor parallellt placerade på 15, 45, 75, 105 och 135 meters avstånd från start. Här får dock den första pilen vara nockad innan start. Löptiden är 23 sekunder. Vid samtliga grenar skall pil som avlossas före startmarkering och efter målmarkering räknas bort och endast en pil per tavla får skjutas.

Raid 2-3-3 och 2-3-4 används på 90m

Båda grenarna, Tower och Raid är här lite förenklad, för mer detaljerade regler gå in och läs under regler.

Mogu

Mogu kan kort beskrivas som skjutning mot rörligt mål. Tävlingen är egentligen en lagtävling (två ryttare), men kan också tävlas enskilt (en ryttare). Banan skall vara minst 140 x 20 meter och skjutsträckan minst 100 meter. En rottingboll eller liknande, 80 cm i diameter, täckt med kraftigt tyg, dras av en ryttare i ett minst fem meter långt rep. Pilarna skall vara trubbiga (s.k. bluntade) med en färgindränkt tuss på spetsen.

Draghästen startar tio meter framför den/de tävlande och loppet sker i full galopp. Pilarna hålls i båghanden då det blir svårt att dra färgindränkta pilar från koger eller stövlar. Under loppet får obehindrat antal pilar avlossas och poängberäkning sker för varje markerad träff på bollen.

Hunt track/Jaktbana

Kabak (qabaq)

Namnet kommer av att man sköt mot kalebasser eller liknande föremål. Dagens tävlingar sker mot en 50 cm tavla, som sitter högst upp på en 7 meter hög stolpe. Banans längd är 90 meter och stolpen placerad på halva längden. Runt stolpen finns en ring på 8 meter i diameter. Ringen är indelad i två tvåmeterssektioner och träff från den yttre cirkeln ger 3 poäng och ifrån den inre 5 poäng. Extra poäng tilldelas om skytten hänger på sidan av hästen (traditionell qabaqstil), skjuter från fel sida (höger skytt från vänster sida och tvärtom) eller skjuter bakåt. Varje tävlande har 6 löp. Pilarna är liksom i Mogu trubbiga (bluntade).

Besöksadress

Enligt överenskommelse

Postadress

Blåbärsvägen 3
15531 NYKVARN

Kontakta oss

0708-103133
sbf@bagskytte.se