Gå till innehåll
Bågskytteakademin
Bågskytteakademin

Sällskapet Bågskytteakademien

Vid Riksidrottsmötet 1997 fanns en motion med rubriken ”Slå vakt om det idrottshistoriska arvet”. Motionen mottogs med stort gillande men då olika idrottsförbund har så olika förutsättningar beslutades att tillsätta en projektgrupp för att komma med detaljerat förslag vid RIM 1999. Beslutades då att idrottsrörelsen skall arbeta med sitt idrottshistoriska arv men förbunden får själva besluta hur man skall agera. Den på den tiden ledamoten i SBF:s styrelse, Bo Engman, föreslog att vi inom SBF skall bilda en akademi som arbetar fristående men organisatoriskt skall vara en del av SBF:s verksamhet. På uppdrag av SBF:s styrelse bildades därmed Sällskapet Bågskytteakademienunder hösten 2001 med syfte att på olika sätt bevara den svenska bågskyttehistorien. Man kan ta tillvara, förvalta och förädla bågskyttehistorian genom att utnyttja foton, ljud och film samt notera så mycket som möjligt för att samla historian på ett ställe. Då uppgiften att samla bågskyttehistorian är ett projekt som aldrig blir färdigt kan man inte läsa något av akademiens dokument som färdig handling utan enbart något som pågår..

Nyheter

Publicerad: 2022-12-22

Senast uppdaterad: 2024-05-29

Författare: Dejan Nedanovski

Postadress

Blåbärsvägen 3
15531 NYKVARN

Kontakta oss

0708-103133
sbf@bagskytte.se