Gå till innehåll
Svenska Bågskytteförbundet
Svenska Bågskytteförbundet

Tränarlyftet

Bakgrund

Tränarlyftet kom till efter ett förbundsstyrelsemöte under pandemin, då styrelsen såg att inte Elits medel förbrukades för 2020. Ett enhälligt styrelsebeslut togs att de medel som inte förbrukats skulle ändamålsbestämmas för ett Tränarlyft. Detta Tränarlyft utformades sedan av en grupp från styrelsen och Elit och man enades om att utbilda några få så bra som möjligt i en internationell miljö, vilken var World Archery Excellence center(WAEC). Det dröjde dock länge innan WAEC kom igång med utbildningarna. Nu har dock de tänkta personerna i Tränarlyftet utbildats hos WAEC för att utbilda andra tränare, och är därmed i startgroparna för att utbilda era blivande eller nuvarande tränare.

Kriterier för ett Tränarlyft

  • Samlad utbildning över föreningsgränserna för bästa verkan och begränsade resurser.
  • En förening tar ansvaret för värdskapet för sitt distrikts eller regions vägnar.
  • Beställning av utbildare görs via utbildnings.kommitten@bagskytte.se i god tid.
  • Registrerar Tränarlyftet i resultat.bagskytte.se.
  • Tar emot anmälningar.
  • Bokar lokal, ordnar fika mm.
  • Hanterar avgifter, inkomster och kostnader(kostnader för Utbildararvode, resa mm faktureras från SBF).
  • Nämnda förening söker sedan bidrag från Idrottsmedel enligt överenskommelse med kansliet(överenskommelse ska finnas innan inbjudan skickas ut då Idrottsmedel är en begränsad resurs.)

Aktiva Tränarlyftare är:
Rikard Dylander
Samuel Lovén
Tony Lindeberg
Karin Larsson Brolund
Per Graeve

Besöksadress

Enligt överenskommelse

Postadress

Blåbärsvägen 3
15531 NYKVARN

Kontakta oss

0708-103133
sbf@bagskytte.se