Gå till innehåll
Svenska Bågskytteförbundet
Svenska Bågskytteförbundet

Stadgar och tävlingsregler

Rolf Volungholen WA-domare

Svenska Bågskytteförbundets stadgar beslutas av SBF:s möte. Motion om ändring av stadgar skickas SBF:s kansli innan 15 december året före ordinarie årsstämma. Styrelsens eventuella föreslagna ändringar bereds av Etiknämnden innan de läggs fram som proposition till ordinarie årsstämma.

Svenska bågskytteförbundet är medlem i World Archery, World Archery Europe och World Archery Nordic. Många skäl finns till att vi följer WAs regelverk för tävlingsskytte. Vi gör vissa avsteg för åldersklasser, dicipliner och ronder och får därför lite egna regler att hålla reda på.

SBFs regelböcker följer WA:s regler som ändras fortlöpande och ändringarna är ”bylaws” tills de blir beslutade på kongressen. Motioner kan också läggas fram på kongressen av medlemsorganisation. Förslag från WAs kommitéer blir som våra propositioner. WA:s regelböcker och eventuella förtydliganden finns alltid tillgänglig med länkarna nedan, i svensk översättning, oftast direkt vid nypublicering, tack vare vår egen Claes Colmeus.
World Archerys regelbok Länk till annan webbplats.

WA Bok 1 Stadgar och procedurer Länk till annan webbplats.
WA Bok 2 Arrangemang Länk till annan webbplats.
WA Bok 3 Tavelskytte Länk till annan webbplats.
WA Bok 4 Fält- och 3D-bågskytte Länk till annan webbplats.
WA Bok 5 Diverse ronder, skid- och löpbågskytte Länk till annan webbplats.
WA Bok 6 Anti doping Code Länk till annan webbplats.

Interpretationer/Förtydligande Länk till annan webbplats.

Svenska regelboken:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
sbf-stadgar-20220409.pdf Pdf, 3.8 MB. 3.8 MB 2022-11-02 15.26
sbf-bok-6.pdf Pdf, 373 kB. 373 kB 2022-11-02 15.26
sbf-bok-5-andringar.pdf Pdf, 269.6 kB. 269.6 kB 2022-11-02 15.26
sbf-bok-5.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2022-11-02 15.26
sbf-bok-4.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2022-11-02 15.26
sbf-bok-3.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2022-11-02 15.26
sbf-bok-2-andringar.pdf Pdf, 378 kB. 378 kB 2022-11-02 15.26
sbf-bok-2.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2022-11-02 15.26
SBF Bok 2 Regeländringar 220922.pdf Pdf, 987.1 kB. 987.1 kB 2022-11-25 12.04


Förfarande vid ändring av Svenska bågskytteförbundets tävlingsregler från 20220619

Regel och -domarkommitén bereder frågor, problemställningar och utarbetar ett förslag som skickas till styrelsen för beslut.

Förslag till ändringar i tävlingsregler eller frågor om tillämpning av dessa skickas per e-post till: regler@bagskytte.se

Uppdatering av regelböckerna publiceras på hemsidan direkt, och gäller från publiceringsdatum om annat ej framgår av styrelsens beslut. En ”SBF bok X ändring” dokumenterar kommitténs arbete och styrelseprotokollet bekräftar besluten.

Sponsorer