Gå till innehåll
Svenska Bågskytteförbundet
Svenska Bågskytteförbundet

Ny logotyp, igen

Svenska Bågskytteförbundet uppgraderar sin logotyp, igen. Bakgrunden är att den logotyp som tidigare har tagits fram med stöd av en reklambyrå inte är lämplig att fortsätta använda med anledning av en tvist om rättigheterna.

Nya logotypen för Svenska bågskytteförbundet

Nya logotypen för Svenska bågskytteförbundet

Under 2020 beslutade styrelsen att förbundet behövde profilera sig på ett bättre och mer enhetligt sätt. På hemsidan och sociala medier var profileringen i princip obefintlig och det skapade en osäkerhet hos användare och bågskyttar om vilka konton, inlägg och allmän information som representerades av Svenska Bågskytteförbundet.

Efter upphandlingar valde förbundet en reklambyrå som efter mycket arbete tillsammans med representanter från förbundet tog fram en logotyp och grafisk profil. För att vinna tid använde reklambyrån en illustration från Adobe Stock som med licens för användning med tillagda element blev förbundets logotyp.

Att illustrationen redan hade köpts 2016 av en tysk bågskyttehandlare och således felaktigt låg på Adobe Stock var det inget som vare sig bågskytteförbundet eller reklambyrån kunde föreställa sig. Då problemet upptäcktes tidigt 2022 ändrades utformningen enligt varumärkesspecialisters rekommendationer, men tyvärr räckte inte det.

I januari 2023 blir Svenska Bågskytteförbundet stämda i Tyskland för upphovsrättsbrott. Motivet grundades i att upphovsrätt kan säljas och köpas. Det regleras enligt Bernkonventionen där 180 länder, inklusive Sverige och Tyskland, har skrivit under. Den som köper först har ensamrätt och förbundet via reklambyrån köpte som nummer två.

Archery attack

Archery attack

Gamla logotypen

Gamla logotypen

Förbundets förlikningsförslag accepterades inte och då domarna i fallet tycks hålla med förbundets motpart är risken stor att det blir en lång process. Dessutom med en mycket oviss utgång.

En arbetsgrupp i förbundet har senaste veckorna sållat bland föreslagna illustrationer och logotyper från olika kreatörer och formgivare med åtanke att behålla elementen så långt det går i befintlig grafisk profil. Under styrelsemötet i söndags klubbade styrelsen igenom den nya logotypen, nu med en illustration som är gjord av en svensk illustratör enkom för Svenska Bågskytteförbundet, vilket gör att den blir upphovsrättsskyddad i 180 länder för bara oss. Dialog pågår med berörda parter avseende kompensation för de ekonomiska konsekvenserna.

Närmaste dagarna kommer förbundet att byta till den nya logotypen på sociala medier, hemsida och övriga platser där logotypen syns. Gällande befintliga kläder kommer kansliet återkomma med mer information.

Styrelsen / författat av Jonas Hellsén.

Publicerad: 2024-05-22

Senast uppdaterad: 2024-05-28

Författare: Johanna Gullroos

Besöksadress

Enligt överenskommelse

Postadress

Blåbärsvägen 3
15531 NYKVARN

Kontakta oss

0708-103133
sbf@bagskytte.se