Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsplan 2012


Verksamhetsplan


Västkustens Bågskytteförbund antog på styrelsemöte i mars följande verksamhetsplan för 2012. En del mål skall uppfyllas under året medan andra mål påbörjas under verksamhetsåret för att avslutas vid senare tillfälle.

Ändamål

Distriktets ändamål fastställs av de stadgar som Svenska Bågskytteförbundet beslutar om på årsmötet. Distriktens arbetsuppgifter är:

  • Att följa RF:s och SBF:s stadgar samt övriga beslut och bestämmelser som fattas av övergripande idrottsorgan.
  • Att senast den 15 april till SBF insända de rapporter som föreningarna inom SDF insänt för vidarebefordran till SBF.
  • Att föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, föra protokoll, andra medlemsmöten och styrelsesammanträden.
  • Hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
  • Att på begäran av RF eller SBF ställa till förfogande handlingar, som krävs för bedömning av distriktets verksamhet.
  • Verka för att erforderligt antal DM arrangeras av till distriktet hörande föreningar.
  • Godkänna distriktsrekord samt föra en aktuell lista med aktuella distriktsrekord.Övrigt

 

Ungdomsverksamheten

Under 2009 startades en ungdomsgrupp, med Göran Bjerendal som ledare, bestående av 9 skyttar och ungdomar från olika klubbar i distriktet. Denna verksamhet skall utvärderas och fortsätta efter styrelsens mål. Detta även under 2012. Ett av styrelsens huvudmål är att ha en ungdomsverksamhet, och hjälpa distriktets ungdomar.

Kvällstävling

Vårt mål är att arrangera kvällstävlingar, inomhus samt utomhus, för att ge skyttar i vårt distrikt möjligheten att tävla mer på närmare håll.

Domarutbildning

Helgkurs, det vill säga lördag - söndag, söndag för uppdatering.

Stipendier

Målet är att varje år dela ut ett stipendium, enligt statuterna på vår hemsida, länk

Senast 31 december skall ansökan vara inlämnad.

 

Västkustpilen 2013

I samarbete mellan klubbarna i distriktet är målsättningen att starta upp Västkustpilen under 2013.

 

 

 
Styrelsen Västkustens Bågskytteförbund

Uppdaterad: 10 MAR 2012 16:33 Skribent: Jukka Hast

 

 

Postadress:
Västra Götalands Bågskytteförbund
Bengt Idéhn, Änghagsliden 11
423 49 Torslanda

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: Vastragotalandbf@gma...

Se all info

 

World Archery

 

B&P Logo

 

Städa Sverige