Hoppa till sidans innehåll

Tips från Leif Kedén


Samarbete med SISU Idrottsutbildarna och Sveriges Bågskytteföreningar.

 

I samband med 2006 års ordförandekonferens fick jag i uppdrag att skriva ned lite enkla tips och lite regler kring samarbetet med SISU. Nu har det gått några år och SISU Idrottsutbildarna har fått lite nya regler.

Nu heter varje studietimma lärgrupp och vi kan börja redovisa redan vid första studietimman.

Börja gärna med att se filmen om lärgruppsledaren https://www.sisuidrottsutbildarna.se/Motesrum/Largruppsledare/  starta filmen genom att klicka på pilen.

 

Att det är viktigt att få tillstånd ett samarbete med SISU Idrottsutbildarna borde idag vara klart för alla bågskyttevänner efter alla påstötningar från Cennet Åhlund.

Men framför allt att föreningen kommer att få en klart bättre struktur på sin verksamhet. Samsynen blir klart bättre och många problem löses ihop innan man har börjat irritera sig på en massa små saker.

Visste ni att så väl SBF som ditt distriktsförbund får del av sina bidrag grundade av antalet studiecirklar och LOK-stöd?

 

Vi börjar med mina tips.

 • Grundtanken som vi har är att ALLT teoretisk verksamhet går att göra lärgrupper av, utom just det ordinarie styrelsearbetet. Enkelt förklarat är då att göra lärgrupp av ungdomssektionens arbete, sponsorgrupp, tävlingsplanering, m.m.
 • Man kan kolla sina stadgar. Hur gamla är dem? Behöver de skrivas om? Kanske en ny cirkel för översyn av stadgar.
 • Föreningens sociala ansvar. I Idrotten vill, står det bl.a. att föreningar skall arbeta med Etik och moral. Här finns massvis att göra för våra medlemmar i ANT frågor, fair play, mobbing och om Dopning. (Rekommenderar Vaccinera klubben mot Dopning.)
 • Man kan arbeta i föreningen med att jobba fram ett policy dokument för föreningen.
 • Inför en tävling så gör man grupper som arbetar självständigt med sina specifika arbetsområden.
 • Man kan även lägga upp en cirkel runt alla instruktörer när de arbetar med att planera säsongen, månaden, mellan tävlingarna, inför en tävling mm.
 • Lägg sedan till all teori runt nybörjarskyttet..
 • Rena informationsträffar till föräldrar är även de en lärgrupp.
 • Teori som finns runt mental träning och träningslära.
 • Arrangera alltid någon form av lärgrupp i samband med träningsläger (all teori).
 • För styrelsen finns det massor av materiel som man använder för att utveckla styrelsearbetet. (Se bl.a. SBF:s materiel som Peo tagit fram.) Men framförallt SISU Idrottsutbildarna egna materiel ”Idrottens Förenings Lära.”

Viktigt är att grupper på folk i en lärgrupp inte är för många, 5-8 st. är bäst då får alla en chans att göra sig hörda.

Det är inget tvång på att man måste arbeta med någon litteratur. Viktigt är däremot att det alltid finns ett syfte med varje studiecirkel.

 

 

 

 

Regler.

Kortfattat kan man säga så här

Lärgrupp = Minst 3 personer inkl. ledare som träffas minst en studietimma a 45 minuter.

Kulturrapport= När en förening anordnar ex. en föreläsning. filmvisning eller utställning.

Kurs = När en förening ex. själva anordnar en steg 1-kurs och man använder sig av ett förutbestämt materiel, har ett program och en tidsplan att gå efter.

Utvecklingsarbete= Är när man har ett utvecklingsarbete med hjälp av en av SISU Idrottsutbildarna utsedd konsulent som leder arbetet.

 

Bidraget.

Nu blir det inget rent ekonomiskt bidrag utan som vi säger i Småland en Föreningsresurs som finns kvar hos SISU Idrottsutbildarna för att föreningen skall kunna använda sig av när man skall beställa litteratur till kursdeltagarna, ekonomisk hjälp till studiebesök, planeringsdagar för styrelser/ledare/sektioner. Kostnader för föreläsare m.m.

Oftast låter man SISU stå för fakturan så slipper föreningen den kostnaden. Vid konferenser brukar alltid en liten egenavgift för föreningen krävas. Hur stor del är olika i olika distrikt. Kolla alltid detta med din/er SISU Idrottsutbildarna konsulent innan aktiviteten.

Resursen är en summa som är uträknad per lektion och varierar i olika distrikt beroende på hur mycket bidrag SISU Idrottsutbildarna får från kommuner och landsting.

 

Sammanfattningsvis kan jag säga så här att för att inget skall bli fel och att alla SISU Idrottsutbildarna avdelningar runt om i Sverige skall få visa sin särprägel så är mitt första förslag

TAG KONTAKT MED DITT NÄRMASTE SISU FÖR ETT PERSONLIGT BESÖK.

 

Viktiga länkar är

https://www.sisuidrottsutbildarna.se/Motesrum/Largruppsledare/

https://www.sisuidrottsutbildarna.se/

http://www.sisuidrottsbocker.se/

https://www.bagskytte.se/t3.asp?p=66560

 

Leif Kedén, 2009-12-21

Uppdaterad: 19 MAJ 2011 23:59

Postadress:
Södra Norrlands BF
Helena Pettersson, Norralagatan 26b
826 37 Söderhamn

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: Sodranorrlandsbf@out...

Se all info

 

World Archery

 

B&P Logo

 

Städa Sverige