Hoppa till sidans innehåll

Motioner till SBF årstämma 2012


   

 

1

Södra Norrland Bågskytteförbund

Till SBF:s Styrelse och Förbundsstämma 2012

Motion 1

Behandla motioner rörande ändring av stadgar och eller tävlingsregler varje

år.

Återinför möjligheten att behandla motioner enligt § 23 rörande ändring av stadgar eller

tävlingsregler till varje år.

Detta berör stadgarna: § 17

Motivering:

I dagens samhällsklimat går allt snabbare och med regeländringen blir SBF mera dynamisk.

Det är mera demokratiskt att vid varje årsstämma behandla motioner från föreningar och distrikt.

Beslutade regeländringar bör få en garanterad provtid på 2 år, om det inte hindrar nya beslut.

Motion 2

Inför kadett och juniorklasser enligt FITA

Motivering:

Utvecklingspsykologiskt är det viktigare med rätt åldersklasser för juniorer än seniorer,

spannet från 16 till 21 år är dessutom lång tid för en ungdom att överblicka, inför därför klasserna

kadett (till 17 år) och junior (till 20 år) enligt FITA för att tydliggöra både målbild och

progression samt för att försöka eliminera eventuell mental stagnation.

Motion 3

Återinför 40-klassen

och ta bort 50 klassen

Förutsatt att stämman vill behålla befintlig åldersklassindelning.

Detta berör artikel: 21.5.1 och stärker bredd och rekrytering till bågskyttet.

Motivering:

40 klassen samlar på detta vis upp 50 klassen och antalet klasser blir oförändrat. Det blir närmast

samma antal årskull i 21, 40 och 60 klass. Många föräldrar som sköt i 40 klass har tappat sugen

då de inte har elitambitioner. Tyvärr tar de med sig 10-13 och 16 klassare. Enligt SBF’s egen

tävlingsstatistik försvann 200-300 seniorskyttar och flera än 100 ungdomar när 40 klassen togs

bort.

Man skall skapa förutsättningar för alla, inte begränsa förutsättningarna. Vi känner att det har

blivit svårare att motivera föräldrar att börja tävla, då de blir tvungna att tävla mot den svenska

eliten. På så sätt tappar vi både föräldrar och ungdomar på tävlingar.

Bredden och föreningarna behöver flera föräldrar och pensionärer för att jobba fram eliten.

2

Motion 4

Inför en VETERANKLASS för långbågeskyttar i HLB och DLB.

Åldersgräns kan diskuteras men de andra skjutstilarna har ju en 60-klass.

Motivering:

Många äldre skyttar slutar tävla av brist på motivation, men även p. g. a. sämre fysiska

förutsättningar, som t.ex. försämrad syn och nedsatt fysisk kondition. När de slutar tävla, slutar

de också träna och blir i bästa fall passiva medlemmar. En del lämnar sin förening och med dessa

äldre skyttar förlorar föreningen mycket kompetens och erfarenheter, som kunde tas tillvara bl. a.

i ungdomsverksamheten

 

.

Ove Grundwall

Medlem och ordförande i Gävle Bågskytteklubb

SNBF:

Tillstyrker motionen och vill lägga till att motion 2 om 40 klass också borde tillämpas i

Långbåge, så kan vi alla enkelt förklara att i Bågskytte har vi 10-13 och 16 klass. Elitklass som

heter 21 och vi har 40 klass som är lite B (förälder) och 60 som är veteranklass.

Motion 5

Återinför ”Bågskyttets dag” tillägnat DM.

Enligt SBF stadgar §37 punkt 6 SDF:s åliggande skall SDF verka för att DM i skogs- och

tavelskytte genomförs.

Motivering:

Det fattas helger och då bör en helg reserveras i tävlingskalendern. En helg i maj/juni eller

augusti/september som blockerar andra tävlingar i Sverige.

Med vänliga hälsningar

Södra Norrlands Bågskytteförbund

Rolf Volungholen, ordförande

Uppdaterad: 17 MAR 2018 19:56 Skribent: Rolf Volungholen

   

 

 

    Bildresultat för svenska bågskytteförbundet logga

 

     Bildresultat för idrottslyft

 

World Archery

Postadress:
Södra Norrlands BF
Helena Pettersson, Vågbrovägen 28
826 62 Norrala

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: Sodranorrlandsbf@out...

Se all info

 

World Archery

 


B&P Logo

 

Städa Sverige