Hoppa till sidans innehåll

Föredragningslista


Södra Norrlands Bågskytteförbund
FÖREDRAGNINGSLISTA
Årsstämma 2014


1. Mötets öppnande
2. Upprop och fullmaktsgranskning
3. Fastställande av föredragningslista
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Val av ordförande för stämman
6. Val av sekreterare för stämman
7. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera
dagens protokoll
8. Granskning av 2013 års verksamhet:
a. verksamhetsberättelse
b. förvaltningsberättelse
c. revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för SNBF-styrelsens förvaltning
10. Val av ordförande i SNBF, tillika ordförande i styrelsen för 2014
11. Val av tre övriga styrelseledamöter för tiden 2014-2015
12. Val av revisor och revisorsuppleant för 2014
13. Val av ordförande samt två ledamöter till valberedningen för 2014
14. Beslut om val av två ombud till SBF-stämman 2014
15. Beslut om val av ombud och suppleanter till DF-stämman;
varje år till Gästriklands, vartannat år (jämna år) till Hälsinglands.
16. Behandling av förslag till SNBF:s verksamhetsplan
17. Fastställande av årsavgift till SNBF
18. Behandling av förslag inkomna till, eller ärenden framlagda av styrelsen
19. DM-arrangemang 2014
20. Utdelning av utmärkelser, diplom
21. Övriga frågor (enligt stadgarnas § 12 punkt 16)
22. Mötets avslutning

Uppdaterad: 23 MAR 2014 17:58 Skribent: Lena Kristoffersson
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Södra Norrlands BF
Helena Pettersson, Vågbrovägen 28
826 62 Norrala

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: Sodranorrlandsbf@out...

Se all info

 

World Archery

 


B&P Logo

 

Städa Sverige