Hoppa till sidans innehåll

Årsstämmoprotokoll 2014


Årsstämmoprotokoll 2014

Södra Norrlands Bågskytteförbund

 

Tid: Lördagen den 29 mars 2014 kl. 12.00

Plats: Sporthallen, Bollnäs

 

Närvarande klubbar:

Bollnäs BSK, Gävle BK, BSK Hudik, Söderhamns BS, Wij BS

 

  1. Ordförande Rolf Volungholen hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Sedan lämnade ordföranden över ordet till Lars Persson från SISU Hälsingland, som informerade om SISUs verksamhet och planer.
  2. Fullmaktsgranskning genomfördes. Röstlängden utgjordes av  Söderhamn BS 4 röster BSK Hudik 5 röster och Bollnäs BSK 5 röster.
  3. Den utskickade föredragningslistan godkändes.
  4. Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades med ett godkännande.
  5. Till ordförande för mötet valdes Rolf Volungholen
  6. Till sekreterare för mötet valdes Ove Grundwall
  7. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Alexandre Göransson och Rickard Viklund.
  8. 2013 års verksamhet granskades;

Verksamhetsberättelsen genomgicks och lades med godkännande till handlingarna.

Förvaltningsberättelsen dvs. Balans-och Resultaträkning godkändes.

Revisionsberättelsen upplästes och där förordades att styrelsen för SNBF beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

 

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen besvarades med ett enhälligt JA

 

10.  Som ordförande för SNBF tillika ordförande i styrelsen 1 år valdes Rolf Volungholen.

 

11.  Styrelsemedlemmar vars mandatperiod utgått omvaldes: Lena Kristoffersson, Helena Pettersson och Robert Antman, samtliga på 2 år.

Kvar ett år är: Ove Grundwall, Andreas Hedvall och Viola Antman.

 

12.  Lina Björklund omvaldes som revisor med Alexandre Göransson som revisorsuppleant

 

13.  I valberedningen invaldes Kent Björklund, sammankallande, Håkan Åsentorp och Ulla Domeij.

14.  Som ombud till SBF-stämman i Falun valdes Rolf Volungholen och Andreas Hedvall, med Helena Pettersson som suppleant.

 

15.  Som ombud till DF och SISUs årsstämma i Gästrikland valdes Ove Grundwall och i Hälsingland Lina Björklund.

 

16.  Förslaget till Verksamhetsplan för 2014 godkändes.

 

17.  Årsavgiften till SNBF fastställdes till oförändrad dvs. 10 kr per medlem.

 

18.  Inga förslag till årsmötet hade inkommit till styrelsen.

 

19.  DM arrangemang för 2014: Skogs DM, Bollnäs 20 september, Tavla utomhus 28/29 juni i Hudiksvall, Tavla inomhus, Iggesund alternativt Bollnäs. DM 2015, tavla inomhus under januaripilen och tavla utomhus i juni, båda i Hudiksvall

 

20.  Utdelning av utmärkelser förrättades av Rolf Volungholen:

 

Årets guldpeng 2013 tilldelades: Sofie Johansson, Iggesund och …..

Klassikermärken, till skyttar, som deltagit i minst fyra SM tävlingar under året,

Tilldelades: Lars Hammarlund-Bolander Wij BS, Jakob Björklund Edsbyn, Karl-Erik Ekenberg Edsbyn, Kent Björklund Edsbyn och Michael Sigurdsson Edsbyn.

 

Barometerchecken 2013, Topp 3 tilldelades:

Lars Hammarlund-Bolander,

Oscar Spång, Iggesund,

Love Kristoffersson, Iggesund,

Sofie Johansson, Iggesund

 

Bland de ungdomar som tävlat mer än 5 gånger under året utlottades presentkort på 500 kr och lotten föll på Bobbo Olsson, Wij BS och Lovisa Jonsson, Stocka

 

Diplom för distriktsrekord, 2 st. kommer att utdelas vid första tävlingstillfälle inom distriktet.

 

21.  Under punkten övriga frågor diskuterades bl.a. att återinföra X-serien för ungdomar inom distriktet samt en lagtävling i serieformat för vuxna inom distriktet. Andreas Hedvall återkommer med ett förslag till utformning.

 

22.  Ordföranden tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

 

Bollnäs den 29 mars 2014

 

_______________________                          __________________________

Ove Grundwall                                                Rolf Volungholen

Sekreterare                                                    Ordförande  

 

_______________________                          _________________________

Alexandre Göransson                                       Rickard Viklund

Justerare                                                         Justerare 

Uppdaterad: 18 NOV 2014 22:38 Skribent: Lena Kristoffersson
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Södra Norrlands BF
Helena Pettersson, Vågbrovägen 28
826 62 Norrala

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: Sodranorrlandsbf@out...

Se all info

 

World Archery

 


B&P Logo

 

Städa Sverige