Hoppa till sidans innehåll

Årsstämmoprotokoll 2013


 

Södra Norrlands Bågskytteförbund
PROTOKOLL
Årsstämma 2013

Tid: Lördagen den 23 mars 2013 kl. 12.00
Plats: Teorilokalen, Sporthallen Bollnäs

Närvarande klubbar:
Bollnäs BSK, BSK Edsbyn, Gävle BK, BSK Hudik, BSK Iggesund, Söderhamns BS, Wij BS
Totalt 16 närvarande.

1. Ordförande Rolf Volungholen hälsade mötesdeltagarna välkommen.
Sedan lämnade han över ordet till Lars Persson från SISU Hälsingland, som
informerade om SISU:s verksamhet och planer. Han visade också en sammanställning
av klubbarnas aktiviteter hos SISU. Skillnaden var stor mellan olika klubbar. BSK
Iggesund hade mesta aktiviteterna. Föreningarnas SISU-aktivitet är tillsammans med
LOK-stöd och medlemsantal grunden för finansiering av SBF och tilldelning av
Idrottslyftspengar.

2. Upprop och fullmaktsgranskning genomfördes.

3. Föredragningslistan godkändes.

4. Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades med ett godkännande.

5. Till ordförande för mötet valdes Rolf Volungholen

6. Till sekreterare för mötet valdes Ove Grundwall

7. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Bert-Åke Olsson och Mikael
Sigfridsson.

8. 2012 års verksamhet granskades;
Verksamhetsberättelsen genomgicks och lades med godkännande till handlingarna.
Förvaltningsberättelsen dvs Balans- och Resultaträkning godkändes.
Revisionsberättelsen upplästes och där förordades att styrelsen för SNBF beviljas
ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen besvarades med ett enhälligt JA.

10. Ordföranden Rolf Volungholen omvaldes enhälligt som ordförande för SNBF tillika
ordförande i styrelsen till nästa årsstämma.

11. Styrelsemedlemmar vars mandatperiod utgått omvaldes enhälligt: Andreas Hedvall,
Viola Antman och Ove Grundwall.

Kvar ett år är: Lena Kristoffersson, Helena Pettersson och Robert Antman.
12. Lina Björklund omvaldes som revisor med Carl-Åke Wallin som suppleant.

13. Till valberedningen omvaldes som sammankallande Margareta Spång och ledamot
Kent Björklund. Håkan Åsentorp valdes som ny ledamot.

14. Som ombud till SBF:s förbundsstämma valdes Rolf Volungholen och Lena
Kristoffersson.

15. Som ombud till SISU/DF-stämma i Gästrikland valdes Ove Grundwall

16. Förslaget till Verksamhetsplan för 2013 godkändes.

17. Årsavgiften till SNBF är oförändrad dvs. 10 kr per medlem.

18. Inga förslag till årsmötet hade inkommit till styrelsen.

19. DM-arrangemang för 2013 hänsköts till styrelsen för att undvika att eventuella tidiga
ansökningar missades. Utmaningen är alltid för arrangören att hitta ett lämpligt datum.

20. Utdelning av utmärkelser förrättades av Rolf Volungholen:
Klassikermärke till skyttar som deltagit i minst fyra SM-tävlingar under året,
tilldelades:
Angelica Lindström, Edsbyn
Isabella Björk, Edsbyn
Jakob Björklund, Edsbyn
Lina Björklund, Edsbyn
Mikael Gustafsson, Gävle
Jan Domeij, Gävle
Ulla Domeij, Gävle
Love Kristoffersson, Iggesund
Amanda Edlund, Stocka
Robert Antman, Wij BS
Tommy Eklund, Wij BS

Diplom för Svenska Rekord utdelades.

Diplom för distriktsrekord kommer att utdelas vid första tävlingstillfälle inom
distriktet.

21. Under punkten Övriga frågor diskuterades förbundsstyrelsens propositioner till
Årsstämman gällande nya klassindelning. Frågor besvarades av ordföranden, som
också gav en del förtydliganden då han har deltagit i SBF:s propp12 utredning.

22. Ordföranden tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.
Bollnäs 2013-03-23

_______________________ __________________________
Ove Grundwall                   Rolf Volungholen
Sekreterare                      Ordförande
_______________________ _________________________
Bert-Åke Olsson                 Mikael Sigfridsson.
Justerare                          Justerare

 

Uppdaterad: 24 MAR 2013 19:28 Skribent: Lena Kristoffersson
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Södra Norrlands BF
Helena Pettersson, Norralagatan 26b
826 37 Söderhamn

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: Sodranorrlandsbf@out...

Se all info

 

World Archery

 

B&P Logo

 

Städa Sverige