Hoppa till sidans innehåll

SNBF Verksamhetsberättelse 2010


Södra Norrlands Bågskytteförbunds

Verksamhetsberättelse 2010

 

SNBF har under 2010 utgjorts av 10 föreningar med 407 individuella medlemmar.

 

Styrelsen har i verksamhetsåret utgjorts av följande personer:

 

Ordförande             Rolf Volungholen

Vice ordförande    Helena Gustavsson

Sekreterare             Håkan Åsentorp

Kassör                     Lena Kristoffersson

Ledamot                  Ivan Göransson

Suppleant               Ove Grundwall

Suppleant               Viola Antman

 

Styrelsen har utsett Lina Björklund till ansvarig för hemsidan.

 

Vald revisor: Lina Björklund

Vald revisorsuppleant: Carl-Åke Wallin

Revisor utsedd av Hälsinglands Idrottsförbund: Magnus Sahlberg

 

Valberedningen har bestått av Margareta Spång som ordförande, samt Kent Björklund och Tommy Eklund som ledamöter.

 

Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt fem gånger varav konstituerande och ett telefonmöte förutom kommunikation vid tävlingar, via telefon och e-post.

 

   Vid telefonmöte behandlades frågan om hur distriktet och föreningarna kan göra sin röst hörd i SBF samt finansiering av verksamheten. Styrelsen arbetade också vidare med verksamhetsplanens målsättning att medverka vid ungdomsläger och att öka antalet nationella domarinstruktörer i distriktet.

   Ett styrelsemöte genomfördes i samband med Gävlebocken. SNBF:s fadder från SBF, Jane Gyllhag var närvarande och vi diskuterade olika former för SNBF:s arbete.

   Ett annat styrelsemöte var förlagt hos SISU/Hälsinglands Idrottsförbund i Söderhamn där distriktschefen Lars Ekengren bland annat informerade om SNBF:s bidragsgrund.

 

Styrelsens arbete enligt stadgarna består till stor del av att vara länken mellan föreningarna och SBF. Ett verksamhetsår består bland att av att lämna in motioner, DM-arrangörer och annan statistik från föreningar. Styrelsen har arbetat fram en sammanställning av SNBF:s arbetsår med händelsekedjan av aktiviteter från den enskilda föreningen via SNBF till SBF. Det är en sammanställning som visar när vissa saker borde hända för att föreningslivet i bågskyttevärlden skall rulla på smidigaste sätt.

 

Styrelsen har under året arbetat med den, enligt verksamhetsplanen, prioriterade målsättningen att våra åsikter ska nå fram till förbundet samt distriktets respektive SISU och DF. Arbetet har bland annat bestått av följande verksamheter:

-         Rolf Volungholen var vårt ombud vid SBF:s årsstämma, Lena Kristoffersson deltog vid årsstämman för SISU/Hälsinglands Idrottsförbund och Ove Grundwall representerade oss vid SISU/Gästriklands Idrottsförbunds årsstämma.

-         Delar av styrelsen deltog vid SBF:s konferens i Eskilstuna angående ungdoms- och handikappfrågor. En konferens som ibland tappade fokus, men ändå var givande och gav inblick i SBF:s arbete.

-         I samband med Oktoberpilen i Hudiksvall inbjöd styrelsen till en konferens för distriktets föreningar för bland annat idéutbyte kring frågor om engagemang och utveckling. Särskilt inbjuden var Anders Fredriksson, styrelseledamot i SBF med föreningsutveckling som arbetsområde. Han delade också med sig av erfarenheter från sitt arbete i Järnvägens IF.

 

Prioriterad målsättning har även varit utbildning av domare, dock har ingen utbildning genomförts under 2010, den har av olika orsaker blivit henskjutit till början av 2011.

   Under året har vårt bågskyttedistrikt berikats med ytterligare en nationell domarinstruktör, så förutom Leif Söderberg är nu även Olov Nilsson nationell domarinstruktör.

 

Ungdomsläger genomförs i föreningarnas regi på grund av bidragssystemet, men styrelsen medverkar gärna vid dessa. Det har genomförts två ungdomsläger under 2010. Wij Bågskyttar Ockelbo genomförde ett dagläger i juni med både skogs- och tavelskytte. Från SNBF deltog Lena Kristoffersson och Rolf Volungholen. Det andra lägret genomfördes av BSK Iggesund i september med bland annat trimning och strängtillverkning på schemat. Lena Kristoffersson deltog vid detta läger.

 

En aktiv hemsida är viktigt och SNBF:s hemsida har förändrats och växt under året. Målet är att den ska innehålla information och stöd för enskild förening så det blir en självklar sida att länka till.

 

Alla DM genomfördes utom ett. Först ut var Bollnäs med DM 25 m, därefter genomförde Iggesund DM i Tavla ute. Stocka arrangerade DM Jakt och Fält tillsammans med Mellersta Norrland och slutligen genomfördes DM i Tavla inne av Söderhamn. Tyvärr blev Gävles DM i 3D inställt.

 

Iggesund 2011-03-10

                     

                      Rolf Volungholen                                  Helena Gustavsson

 

                      Håkan Åsentorp                                     Lena Kristoffersson

                     

                      Ove Grundwall                                      Viola Antman

 

Uppdaterad: 13 APR 2012 14:40 Skribent: Rolf Volungholen

Postadress:
Södra Norrlands BF
Helena Pettersson, Vågbrovägen 28
826 62 Norrala

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: Sodranorrlandsbf@out...

Se all info

 

World Archery

 


B&P Logo

 

Städa Sverige