Hoppa till sidans innehåll

Föredragningslista SNBF årsstämma


Södra Norrlands Bågskytteförbund

FÖREDRAGNINGSLISTA

Årsstämma 2011

1. Mötets öppnande

2. Upprop och fullmaktsgranskning

3. Fastställande av föredragningslista

4. Fråga om mötets behöriga utlysande

5. Val av ordförande för stämman

6. Val av sekreterare för stämman

7. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera

dagens protokoll

8. Granskning av 2010 års verksamhet:

a. verksamhetsberättelse

b. förvaltningsberättelse

c. revisionsberättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för SNBF-styrelsens förvaltning

10. Val av ordförande i SNBF, tillika ordförande i styrelsen för 2011

11. Val av tre övriga styrelseledamöter för tiden 2011-2012 samt

ett fyllnadsval för 2011.

12. Val av revisor och revisorsuppleant för 2011

13. Val av ordförande samt två ledamöter till valberedningen för 2011

14. Beslut om val av två ombud till SBF-stämman 2011

15. Beslut om val av ombud och suppleanter till DF-stämman;

varje år till Gästriklands, vartannat år (jämna år) till Hälsinglands.

16. Behandling av förslag till SNBF:s verksamhetsplan

17. Fastställande av årsavgift till SNBF

18. Behandling av förslag inkomna till, eller ärenden framlagda av, styrelsen

19. DM-arrangemang 2011

20. Utdelning av utmärkelser

21. Övriga frågor (enligt stadgarnas § 12 punkt 16)

22. Mötets avslutning

Uppdaterad: 30 MAJ 2011 23:25 Skribent: Rolf Volungholen

   

 

 

    Bildresultat för svenska bågskytteförbundet logga

 

     Bildresultat för idrottslyft

 

World Archery

Postadress:
Södra Norrlands BF
Helena Pettersson, Vågbrovägen 28
826 62 Norrala

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: Sodranorrlandsbf@out...

Se all info

 

World Archery

 


B&P Logo

 

Städa Sverige