Hoppa till sidans innehåll

Årsstämmoprotokoll 2011


Södra Norrlands Bågskytteförbund

PROTOKOLL

Årsstämma 2011

 

 

 

Tid:         Söndagen 27/3 2011 kl.12

Plats:       Teorilokalen Sporthallen, Bollnäs

 

 

Närvarande klubbar:

Bollnäs BSK, BSK Edsbyn, BSK Hudik, BSK Iggesund, Gävle BK, Stocka BSK, Söderhamns BS och Wij Bågskyttar samt styrelseledamöter.

Totalt 16 närvarande.

 

1          Mötets öppnande

Årsstämman öppnades av ordförande Rolf Volungholen som hälsade alla välkomna.

 

2          Upprop och fullmaktsgranskning

Alla klubbar utom Sandviken och Gnarp är närvarande.

Bollnäs 5 röster, Edsbyn 5 röster, Gävle 5 röster, Hudik 5 röster, Iggesund 3 röster, Stocka 4 röster, Söderhamn 5 röster och Wij 2 röster.

 

3          Fastställande av föredragningslistan för årsstämman

Föredragningslistan för årsstämman godkändes.

 

4          Fråga om årsstämmans behöriga utlysning

Det fastställdes att årsmötet var behörigt utlyst. Kallelse och verksamhetsberättelse

finns på hemsidan, mejl med bilagor har gått ut till alla föreningar och annons har funnits i tidskriften Bågskytten, allt i god tid.

 

5          Val av ordförande för årsstämman

Rolf Volungholen valdes till ordförande för årsstämman.

 

6          Val av sekreterare för årsstämman

Lena Kristoffersson utsågs till sekreterare för årsstämman.

 

7          Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Bert-Åke Olsson och Margareta Spång valdes till protokolljusterare och rösträknare.

 

8          Granskning av 2010 års verksamhet

Verksamhetsberättelse, balans- och resultatrapport har mejlats till alla föreningar och verksamhetsberättelsen finns på hemsidan.

 

  1. Verksamhetsberättelsen godkändes.
  2. Förvaltningsberättelsen godkändes.
  3. Vald revisor godkände förvaltningsberättelsen och har genomgått verifikationerna. Skriftlig revisionsberättelse kommer efter årstämman då ändrat förfarande gör att utsedd revisor av Hälsingslands Idrottsförbund utgår från 2010.

 

 

 9         Fråga om ansvarsfrihet för SNBF-styrelsens förvaltning

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

10        Val av ordförande i SNBF, tillika ordförande i styrelsen för 2011.

Årsstämman beslutade att gå på valberedningens förslag och Rolf Volungholen omvaldes till ordförande.

 

11        Val av styrelseledamöter

 

Ordinarie för tiden 2011-2012

Andreas Eriksson, Söderhamn        nyval

Ove Grundwall, Gävle                    nyval

Viola Antman, Wij                          nyval

 

Fyllnadsval för 2011

Helena Gustavsson, Söderhamn      omval

 

Kvar i styrelsen, vald för tiden 2010-2011

Lena Kristoffersson, Iggesund

Håkan Åsentorp, Bollnäs

 

12        Val av revisor jämte suppleant för tiden 2011

Lina Björklund, Edsbyn                  omval revisor

Carl-Åke Wallin, Stocka                omval revisorssuppleant

 

13        Val till valberedningen för tiden 2011

Margareta Spång, Iggesund            omval, ordförande och sammankallande

Kent Björklund, Edsbyn                 omval

Lukas Rosén, Söderhamn               nyval

 

14        Val av två ombud till SBF-stämman 2011

Rolf Volungholen och Helena Gustavsson valdes till ombud. Om någon får förhinder fattar styrelsen beslut om ersättare.

 

15        Val av ombud till till DF-stämma

            Ove Grundwall utsågs till ombud till Gästriklands stämma 9 april.

 

16        Behandling av förslag till SNBF:s verksamhetsplan

            Årsstämman har inga åsikter om den föreslagna planen.

 

17        Fastställande av årsavgift till SNBF

            Inga förslag om förändring har inkommit.

 

18        Behandling av förslag inkomna till, eller ärenden framlagda av, styrelsen

            Inga förslag eller ärenden har inkommit.

 

19        DM-arrangemang 2011

Ingen förening har innan årsstämman anmält intresse för att genomföra DM. Förslag väcktes om att motionera om en DM-helg i tävlingskalendern.

           

Bollnäs presenterade under mötet en skogsrond med 10x3D, 10x fält och 10x jakt mål, Iggesund och Edsbyn föreslog sig att arrangera varsitt DM.

 

Följande DM-arrangörer finns nu anmälda:

DM tavla utomhus     Eventuellt BSK Iggesund, preliminärt 2011-06-19

DM skogsrond          Bollnäs BSK, i slutet av september

DM 18/12m              Bollnäs BSK, 2011-12-03, om ingen hinner före.

DM 25m                   Eventuellt BSK Edsbyn, 2011-12-04

 

20        Utdelning av utmärkelser

 

Årets skytt              Lina Björklund           - BSK Edsbyn

Årets junior             Julia Carlbäcker         - Gävle BK

Årets hemsida         Wij BS Ockelbo       

Utmärkelserna består av olika gåvor och motiveringen finna att läsa på SNBF:s hemsida.

 

Klassikermärke 2010

 – erövras av skytt som deltagit i minst fyra SM under året

                                 Julia Carlbäcker         - Gävle, DF16

                                 Håkan Åsentorp        - Bollnäs, HC21

                                 Pär Olnils                  - Bollnäs, HC21

                                 Rolf Volungholen       - Bollnäs, HC50

                                 Jakob Björklund        - Edsbyn, HK21

                                 Kent Björklund          - Edsbyn, HK60

                                 Lina Björklund           - Edsbyn, DK21

                                 Tommy Eklund          - Wij, LB

 

Diplom utdelades för skjutna distriktsrekord.

 

21        Övriga frågor:

            Inga övriga frågor diskuterades.

 

22         Avslutning

            Ordförande tackade och avslutade mötet.

 

 

 

 

 

 

 

Lena Kristoffersson

 

Rolf Volungholen

Sekreterare

Årsstämmans ordförande

 

 

 

 

Bert-Åke Olsson

Margareta Spång

Justerare

Justerare

 

 

Uppdaterad: 30 MAJ 2011 23:25 Skribent: Rolf Volungholen

   

 

 

    Bildresultat för svenska bågskytteförbundet logga

 

     Bildresultat för idrottslyft

 

World Archery

Postadress:
Södra Norrlands BF
Helena Pettersson, Vågbrovägen 28
826 62 Norrala

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: Sodranorrlandsbf@out...

Se all info

 

World Archery

 


B&P Logo

 

Städa Sverige