Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2009


Södra Norrlands Bågskytteförbunds Årsmötes Protokoll 2009-03-29

(Elektronisk kopia av justerat protokoll 2/4-09)

 

Närvarande: Bollnäs BK, BSK Hudik, BSK Iggesund, Stocka BSK, BSK Edsbyn & BSK Gnarp

 

1       Mötet öppnandes av: Carl-Åke Wallin

 

2       Upprop och fullmaktsgranskning

         Bollnäs                       Rolf Volenholen                 3

         Hudik                        Gösta Engström                  5

         Iggesund                    Per-Johan Spång                 5

         Edsbyn                      Lina Björklund                   3

         Gnarp                         Gilbert Spång                     1

         Stocka                        Joakim Arntström               5                   

 

3       Föredragningslistan: Godkändes

 

4       Mötet gavs behörighet.

 

5       Val av ordförande för mötet valdes: Carl-Åke Wallin

 

6       Val av sekreterare för mötet valdes: Carina Svensson

 

7       Val av två justerare och tillika rösträknare valdes: Gösta Engström & Bert-Åke Olsson

 

8       Föredragning av verksamhetsberättelsen: godkändes

 

9       Föredragning av kassörens rapport: Godkändes

 

10     Föredragning av revisorernas rapport: Godkändes

 

11     Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen omfattar: Godkändes

 

12     Val av:

         Ordförande 1år:                   Carl-Åke Wallin                   Omval

         2st ledamöter 2 år:               Leif Söderberg                     Omval

                                                      Ivan Göransson                    Omval

         Fyllnadsval ledamot 1 år:     Carina Svensson                   Nyval                     

         2st suppleanter 1år:              Helena Gustavsson              Omval

                                                      Johanne Göransson              Nyval

         1st revisor 1 år:                     Rolf Volenholen                  Nyval

                                                                                                            

         1st revisorssuppleant 1 år:    Lina Björklund                     Nyval                                           

          Valberedning 1 år:               Bert-Åke Olsson                  Omval                    

                                                       Margareta Spång                 Omval

                                                       Lena Kristoffersson             Nyval

         1st ungdomsrepresentant 1år: Joakim Arnström               Nyval                        

         

13          Behandling av frågor eller skrivelser inkomna eller framlagda av den avgående styrelsen

         Beslut tagits av årsmötet att höja avgiften per medlem till 10kr.

         Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget godkändes.

 

14          Information om DM arrangemang 2009

         Endast DM 3D saknas arrangör, fast ställda DM för 2009 är:

         DM 25m Bollnäs avgjord 11/1-09

         DM inne 18/12m BSK Iggesund 5/12-09

         DM jakt/fält BSK Edsbyn 5/9-09

         DM utomhus BSK Hudik 9/8-09

 

15          Utdelning av diplom och utmärkelser:

Motivering av styrelsen var att prioritera de som ej fått utmärkelse och de som kämpat under året.

Årets Herr Junior: Joakim Arnström Stocka BSK HF16

Årets Dam Junior: Linnea Bodell BSK Hudik DC13

Årets Herr Senior: Inge Bertäng Gävle BK LB

Årets Dam Senior: Helena Gustavsson DF19

Årets Ledare: Ivan Göransson BSK Hudik

 

Klassiker märke: Lina Björklund BSK Edsbyn DK19

Sedan delades det även ut ett flertal distriktsrekords diplom.

 

16          Frågor som mötet beslutat uppta:

Styrelsen tog upp proportionerna som tas upp på SBF:s årsmöte då mötet godände samtliga utom: nr:3 där vi anser att bronsmatcherna skall vara kvar & nr:4 som vi avstyrker helt.

 

17          Övriga frågor:

Diskussion pågick under kaffet av olika aktiviteter. Förslag att vi i distriktets klubbar uppmanar sina klubbmedlemmar att delta på fler tävlingar i distriktet.

 

18          Avslutning: Ordförande tackade avslutade mötet

 

Ordförande:______________________

Carl-Åke Wallin

 

Sekreterare:______________________

Carina Svensson

 

Justerare:________________________

Gösta Engström

 

Justerare:________________________

Bert-Åke Olsson

Uppdaterad: 02 APR 2009 08:08 Skribent: Carina Svensson

Postadress:
Södra Norrlands BF
Helena Pettersson, Norralagatan 26b
826 37 Söderhamn

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: Sodranorrlandsbf@out...

Se all info

 

World Archery

 

B&P Logo

 

Städa Sverige