Hoppa till sidans innehåll

Stämma 2021

15 FEB 2021 08:42
Söndagen den 21 mars kl 11:00 via virtuellt mötesrum.
 • Uppdaterad: 15 FEB 2021 08:42

Norra Svealands Bågskytteförbund kallar klubbarna i sitt upptagningsområde till ordinarie stämma.

Söndagen den 21 mars kl 11:00 via virtuellt mötesrum.

Årsmöteshandlingar på hemsidan, samt mailas till klubbens officiella adress.

Anmälan senast 19 mars till This is a mailto link , instruktion hur man kopplar upp sig kommer skickas till de som är anmälda. Kom ihåg att stänga av mikrofonen när ni inte talar!

Ordförande eller kassör från respektive förening ska anmäla vem som för föreningens talan under stämman.

Välkomna!

Dagordning enligt stadgarna

 1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd på grundval av föregående års årsrapporter insända via IOL till SBF.
 2. fastställande av föredragningslista för stämman,
 3. fråga om mötets behöriga utlysande
 4. val av ordförande för stämman,
 5. val av sekreterare för stämman,
 6. val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll, samt val av erforderligt antal rösträknare,
 7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse:
  1. SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 januari till 31 december,
  2. SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1 januari till 31 december,
  3. SDF-revisorernas berättelse för samma tid,
 8. fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning,
 9. Föredragning av styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 10. val av ordföranden i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelsen för en tid av 1 år,
 11. val av övriga styrelseledamöter, Jämt antal, dock lägst 4st, väljs för en tid av 2 år, om styrelseledamöternas antal ökar eller minskar inom angivna gränser görs avsteg från tvåårsprincipen, så att hälften av ledamöterna står i tur att ställa sin plats till förfogande vid nästa ordinarie SDF-stämma, samt 1 valfri adjungerad (fullmakt från klubben) klubbrepresentant från klubbar som ej är invalda i styrelsen, utses av berörda klubbar för en tid av 1 år.
 12. val av revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SDF för en tid av 1 år
 13. val av 3 ledamöter varav en sammankallande tillika ordförande till valberedningen för en tid av 1 år,
 14. beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SBF-stämman,
 15. beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF- stämmor,
 16. behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner inkomna
  3 veckor före årsmötet (motioner kan vara skrivelser som kräver stämmobeslut)
 17. fastställande av eventuell årsavgift till NSBF utifrån årets årsrapporter till SBF
 18. genomgång av motioner och prepositioner som ska behandlar på SBF stämman jämt år. (SBF-stämmohandlingar hämtas från SBF:s hemsida)

 

Förslag till ärenden att behandla vid SDF-stämma skall vara SDF-styrelsen tillhanda senast 21 dagar före stämman.

 

Rätt att inge förslag tillkommer SDF tillhörande röstberättigad förening och röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från medlem insänds genom föreningen med deras utlåtande. Se ärenden på NSBF hemsida under /Stämma 2021.

 

Välkomna!

Skribent: PeO Gunnars
E-post: This is a mailto link

youtube

 

 

nya_kronor_logo_2014_gul_botten

 

099_europe_normal

wa1

 

SisuNorSmall_RGB

 

RF_logo

Postadress:
Norra Svealands BF
Magnus Grabski, Pimpstensvägen 50
752 67 Uppsala

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: magnus.grabski@gmail...

Se all info

 

World Archery

 

B&P Logo

 

Städa Sverige