Hoppa till sidans innehåll

Årsmötet via Messenger

28 APR 2020 10:31
Torsdagen den 28 maj kl 19:00 arrangeras NSBF årsmöte 2020 via Messenger
  • Uppdaterad: 28 APR 2020 10:31

Norra Svealands Bågskytteförbund kallar klubbarna i sitt upptagningsområde till ordinarie stämma.

Torsdagen den 28 maj kl 19:00 via Facebook, Messenger.

Årsmöteshandlingar på hemsidan samt skickas till klubbens officiella adress.

Anmäl vem som ska föra klubbens talan under Messengermötet, gäller som fullmakt.

Anmäl snarast till This is a mailto link  som ordnar en grupp ”nsbf stämma 2020”.

Det blir ett förmöte på Messenger söndagen den 24 maj kl 20:00, så vi kan testa förfaranden vid röstning osv. Kom ihåg att stänga av micken när ni inte talar!

 

Välkomna!

Dagordning enligt stadgarna

1.     upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd på grundval av 2019 års årsrapporter insända via IOL till SBF.

2.      fastställande av föredragningslista för stämman,

3.     fråga om mötets behöriga utlysande

4.     val av ordförande för stämman,

5.     val av sekreterare för stämman,

6.     val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll, samt val av erforderligt antal rösträknare,

7.     behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse:

         a)            SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 januari till 31 december,

         b)            SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1 januari till 31 december,

         c)            SDF-revisorernas berättelse för samma tid,

8.     fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning,

15.   behandling av styrelsens proposition 2.

9.     val av ordföranden i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelsen för en tid av 1 år,

10.   val av övriga styrelseledamöter, Jämt antal, dock lägst 4st, väljs för en tid av 2 år, samt 1 valfri adjungerad (fullmakt från klubben) klubbrepresentant från klubbar som ej är invalda i styrelsen, väljs för en tid av 1 år.

11.   val av revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SDF för en tid av 1 år

12.   val av 3 ledamöter varav en sammankallande tillika ordförande till valberedningen för en tid av 1 år,

13.   beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SBF-stämman,

14.   beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-stämman,

15.   behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner inkomna 3 veckor före stämman. Se NSBF hemsida under Stämma 2020.

16.   fastställande av eventuell årsavgift till NSBF utifrån årets årsrapporter till SBF. Styrelsen föreslår 0 kr 2020.

17.   genomgång av motioner och prepositioner som ska behandlar på SBF stämman 18-19 april. Se om det finns några på www.bagskytte.se innan NSBF stämman! Stämman har varit, se SBF.

Förslag till ärenden att behandla vid SDF-stämma skall vara SDF-styrelsen tillhanda senast 21 dagar före stämman.

 

Skribent: PeO Gunnars
E-post: This is a mailto link

youtube

 

 

nya_kronor_logo_2014_gul_botten

 

099_europe_normal

wa1

 

SisuNorSmall_RGB

 

RF_logo

Postadress:
Norra Svealands BF
Magnus Grabski, Pimpstensvägen 50
752 67 Uppsala

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: magnus.grabski@gmail...

Se all info

 

World Archery

 

B&P Logo

 

Städa Sverige