Hoppa till sidans innehåll
Foto: David Johansson

Återstart - nu är vi igång!

29 NOV 2021 10:52
RF har fått ett stödpaket från regeringen som har fördelats ut till alla förbund och av det har vi fått 1,2 miljoner kronor, som ska användas till att återstarta vår verksamhet så som vi tror är bäst för oss.
 • Uppdaterad: 29 NOV 2021 19:32

Vi har därför gjort en nulägesanalys och kommit fram till följande:

 • Tävlandet har minskat med ca 20–60% bland vuxna, 75% bland unga, medlemstappet är än så länge okänt men prognosen är nedgång 15%, förutsatt att hösten -21 blir normal. Annars minus 30% -22. Skälet till detta är att vi inte kunnat rekrytera normalt på höst och vinter, då vi normalt rekryterar flest medlemmar.
 • Distriktverksamheter såsom läger och DM lider av brist på ledare och dålig ekonomi pga. låg tävlingsnärvaro.
 • Brist på ledare för kontinuerlig verksamhet. Vi har ett stort behov av att föryngra vår ledarkår för att göra oss mindre sårbara för eventuella framtida pandemier och motgångar.

 Med denna bakgrund har vi tagit fram följande återstartsprogram:

Medlemsrekryteringsbonus i form av 200 kr per ny medlem

Mål: 2000 nya medlemmar till december 2022

Villkor:

 • Nya betalande medlemmar ”aktiv i idrott” (ej ”prova på”) registrerade efter 1 augusti 2021.
 • Redovisade nya medlemmar ska finnas kvar i medlemsregistret 31/12 för respektive år (2021 och 2022) så de kommer med i årsrapporten.
 • Redovisning sker till kansliet med namn på nya medlemmar.

Arvodera ledare 

Ersättning till föreningar för att kunna arvodera unga ledare max 25 år med 100 kr/tim/ledare (max två timmar i veckan för två ledare)

Mål: Föryngra ledarkollektivet och få in fler kvinnliga ledare, samt avlasta äldre ledare/tränare. Modell används i de flesta andra idrottsförbund.

Villkor:

 • Vid två personer av samma kön utgår endast en ersättning.
 • Respektive ledare 15–23 år har möjlighet att få 100 kr/tillfälle utifrån bidraget från SBF som motsvarar 100% av ledarens kostnader, sociala avgifter utgår ej vid den åldern.

Respektive ledare 24–25 år har möjlighet att få 100 kr/tillfälle utifrån bidrag från SBF, som då motsvarar 80% av ledarens kostnader (100 kr + sociala avgifter). Föreningen täcker kostnaden för de resterande 20% av ledarens ersättning. https://www.verksamt.se/driva/anstalla/vad-kostar-det-att-ha-anstallda-/arbetsgivaravgifter  

 • Minst 5 deltagare/tillfälle. 0–25 samt ledare redovisas löpande i IdrottOnline och övriga avrapporteras i annan form (meddelas senare).

Eventstöd

Kommer likna gamla ”Handslaget”.

Mål: Stödja föreningarnas event

Detta stödprogram kommer att arbetas fram under hösten 2021 och träda i kraft först 2022 när vi ser hur mycket pengar vi har kvar.

 

För att kunna ta del av något stöd för återstart:

 • Varje förening ska under året genomföra minst en extern verksamhet i form av tävling, läger eller utbildning där åtminstone grannföreningarna bjuds in och deltar (om än online)
 • Genomföra RF/SISU Introduktionsutbildning för tränare – finns på SBF:s utbildningsportal https://utbildning.bagskytte.se
 • Utdrag ur belastningsregistret för samtliga verksamma ledare
 • Vid ersättning om arvoderade ledare: Uppvisar en handlingsplan för hur fortsatt rekrytering av tränare/ledare ska ske, år två, tre osv, för att år två ska föreningen ha egen finansiering för detta. 

Vilka stöd kan föreningarna få:

Vår föreningskonsulent Susanne Lundgren finns till ert förfogande, inga frågor är för små eller dumma – hör av er! This is a mailto link alt 0738395113 

Frågor och svar:

Vad betyder ”aktiv i idrott”?

 • Aktiv i idrott är funktion som finns i IdrottOnline och som kryssas i samtidigt med medlemsregistreringen. Det finns inga krav på hur ofta medlemmen är på banan och tränar. 

Måste man börja med träningar med unga ledare på direkten?

 • Nej, det behöver ni inte. Meddela när ni har kört igång. Vi har dock satt en tidsbegränsning på detta stöd som är till och med v XX. Vi kommer därefter utvärdera hur stödet fungerat.

Vi har inga ungdomar mellan 15–25 år, hur kan vi göra för att få det?

 • Tanken med unga ledare är att de ska fungera som ett stöd till ordinarie tränare, exempelvis vara de som låser upp lokalen, tar fram utrustning, välkomnar bågskyttar mm. För det behövs väldigt liten bågskyttekunskap, något som vi tror att ni kan lära dem snabbt. För att kunna rekrytera ungdomar till detta så kan ni exempelvis sätta ut en annons på föreningens Facebook-sida (om ni har en sådan).

Måste det vara samma ledare hela perioden?

 • Nej, ni kan ha flera ledare som turas om, men om det någon vecka blir två av samma kön så utgår ersättning endast för en. Det är dock helt ok om ni själva kan finansiera arvodet för den andra ledaren.

Vi har ingen kunskap om hur man hanterar sociala avgifter mm, hur ska vi göra då?

 • Vi kommer att genomföra snackisar där vi utbildar hur ni administrerar ersättningen till unga ledare. Men ni kan redan nu kontakta er lokala RF/SISU-konsulent för tips och råd. Ett annat tips är att kontakta någon annan lokal föreningen som exempelvis golf, gymnastik, fotboll m.fl. som redan arvoderar medlemmar. Det är inte så krångligt som det verkar J

Vad innebär en handlingsplan? Och hur gör man en sån?

 • Det är er plan för hur ni ser er verksamhet framöver; Vad vill ni göra? Hur ska ni nå dit? Tidsplan och budget mm. Det här kan Therese stötta er i men även er lokala RF/SISU-konsulent.

 Tveka inte att höra av er, vi finns här för er!

Skribent: Therese Lundqvist
E-post: This is a mailto link

nyfiken

Postadress:
Svenska Bågskytteförbundet
Blåbärsvägen 3
155 31 Nykvarn

Kontakt:
Tel: +46708103133
E-post: This is a mailto link

 

World Archery

 

B&P Logo

 

Städa Sverige