Gå till innehåll
Svenska Bågskytteförbundet
Svenska Bågskytteförbundet

Återstart

Riksidrottsförbundet har fördelat medel till de olika idrottsförbunden att använda för återstart efter Pandemin. Första delen kom redan hösten 2021 under 2022 har fyllts på med mer medel och det förväntas även 2023. Dessa medel kan sökas via Idrottsmedelsmodulen i IdrottOnline(där ni normalt söker Idrottsmedel).

Pilotprojekt 65+

- Ansök om 3000 kr för uppstart av nybörjargrupp i åldersgruppen 65+

- Ansök om medlemsbonus för nyrekryterade 65+ 200 kr/pers med start från 20240101.

Para materialstöd
Sök 5000 kr för att förbättra er möjlighet att erbjuda Para-bågskytte

Para återstartsstöd
Registrera er förening på Parame.se sök sedan 5000 kr som stöd för utveckling av er Paraverksamhet.

Ungdomstävlingar i annorlunda former
Hitta på och testa nya tävlingsformer för unga, sök lite medel för att få din idé att gå ihop.

Eventstöd(Handslaget)

“Handslaget” med stora frihetsgrader. Det är på 7000 kr, utan någon krånglig plan eller övertygande, sök och genomför sedan det ni tror är rätt för just er förening. Större projekt kan bli aktuellt om idén är extra bra eller involverar andra föreningar/distrikt.

Arvodering av unga ledare

Då vi ser att behovet av tränare och aktivitetsledare är stort bland våra föreningar, gör vi därför en särskild satsning på tränare och aktivitetsledare. Genom utbildning online som utvecklats under pandemin, samt i fysisk form i en moderniserad tappning när vi kommit i gång med vårt planerade projekt, Tränarlyftet, som vi genomför med egna elitmedel som sparades 2020.

Det ekonomiska återstartsstödet satsas dels på att säkerställa hög ledarnärvaro och en medlemsrekryteringsbonus. Det kommer finnas möjlighet för alla föreningar att söka ersättning för aktivitetsledare och för medlemsrekrytering. Med det här stödet är målet att få in fler nya ledare som stöttar mer rutinerade tränare.

Kriterier för godkänd ansökan:

  • Ersättning för två (2) ledare, max 25 år gamla, två tillfällen á en timme per vecka, målet är en kvinnlig och en manlig ledare, målet är 50-50, alltså inte kvinna ersatt av man. Dock medges bidrag för två av samma kön också, men vi hoppas ni jobbar mot målet 50-50 för en bättre verksamhet. Det är inte tvunget att det är samma två personer varje vecka som leder den regelbundna aktiviteten varje vecka för att erhålla ersättning för två ledare.
  • Respektive ledare har möjlighet att få 100 kr/tillfälle utifrån bidraget från SBF, som motsvarar 80% av 100 kr + sociala avgifter, 31,42%, för vuxna över 23 år. För ledare yngre än 23 år motsvarar det högre % i ersättning pga. lägre sociala avgifter. Föreningen ska med andra ord täcka kostnaderna för resterande 20% av ledarens ersättning. https://www.verksamt.se/driva/anstalla/vad-kostar-det-att-ha-anstallda-/arbetsgivaravgifter
  • Bidraget är sökbart för 2022 och 2023, enligt först till kvarn-princip, vänta alltså inte med att ansöka i onödan.

Villkor

  • Minst 5 deltagare(medlem efter 3 gg)/tillfälle, och redovisas löpande i IdrottOnline för LOK (0-20 år) och övriga i excel och avrapporteras vid deadlines. Alltså ingen ersättning vid tillfällen med färre än fem deltagare, det krävs alltså aktivt arbete med rekrytering, löpande, för att fylla luckorna
  • Uppvisar en handlingsplan för hur fortsatt rekrytering av tränare/ledare ska ske, efter år 2023, då föreningen ska ha egen finansiering för detta
  • Varje förening ska också under året genomföra minst en extern verksamhet i form av tävling, läger eller utbildning där åtminstone grannföreningarna bjuds in och deltar (om än online)
  • RF/SISU Introduktionsutbildning för tränare – finns på SBF:s utbildningsportal https://utbildning.bagskytte.se Länk till annan webbplats.
  • Utdrag ur belastningsregistret för samtliga verksamma ledare

Övrig utbildning av ledare beräknar vi kunna ske med hjälp av egna medel då vi nu har digitaliserat en stor del av vår utbildning.

I samband med ansökan kontaktar ni susanne.lundgren@bagskytte.se för vägledning

Besöksadress

Enligt överenskommelse

Postadress

Blåbärsvägen 3
15531 NYKVARN

Kontakta oss

0708-103133
sbf@bagskytte.se