Hoppa till sidans innehåll

Hur Fungerar Graderingen


1. Definitioner och poäng

För detta klassificeringssystem gäller följande definitioner:

1.1 "Löp" = ett löp nerför banan från startlinjen till mållinjen.

1.2 "Gren" = en förutbestämd gren med  X antal löp efter uppsatta regler. T.ex. en ungerskgren eller en koreanskgren.

1.3 "Stil" = en viss uppsättning regler som definierar en gren, till exempel den ungerska stilen eller den koreanska stilen.

1.4 En "tävling" är en händelse där ett antal beridna bågskyttar tävlar mot varandra i en eller flera tävlingar. Gradering kan erhållas vid tävlingarna men det primära syftet med en tävling är att tävla mot varandra.

1.5 "Poäng" = poängen för en grenuppsättning (se 1.2). Därför är "koreanska poäng" antalet poäng som erhållits från ett enda tävlingstillfälle med 6 löp med de koreanska reglerna. Om graderingen kräver inlämning av t.ex. "2 poäng", så betyder det poängen från 2 tävlingstillfällen.

1.7 Alla normala IHAA-regler för poängsättningen gäller för graderingen.

 

2. IHAA-kommittén och tilldelningsorganen

2.1 Graderingssystemet ska administreras av IHAA-utskottet

2.2 Om ett nationellt styrande organ antar graderingssystemet, blir det organet graderingsansvarig för det landet. Om två eller flera organ hävdar att de är det nationellt styrande ska prioritet ges till den organisation som är ansluten till IHAA

2.3 Andra organ som klubbar kan ansöka om att bli graderings ansvarig för sitt land eller område. Ansökan ska beslutas av IHAA-kommittén, som ska föredra nationellt styrande organet.

2.4 Graderings ansvarig får endast tilldela gradering till personer bosatta i landet. Om de kontaktas av en person som bor i ett annat land ska de hänvisa dem till graderings ansvariga för det landet eller till IHAA-kommittén.

2.5 En graderings ska kunna ske oavsett om medlemskap ej finns i deras organisation.

Det är tillåtet att debitera icke-medlemmar extra för graderingen (att gå med i organisationen kommer därmed bli en fördel vid gradering).

2.6 Om det inte finns något tilldelningsorgan i ett land, kan personer i det landet få sin gradering genom IHAA-kommittén, eller IHAA-utskottet kan uppmana graderings ansvarig för ett annat land att ta på sig jobbet.

 

3. Student/elev gradering

3.1 Det finns fyra S-betyg: S1, S2, S3 och S4, där S4 är högsta student/elev graderingen.

3.2 Student gradering kan erhållas genom att skjuta koreanskagrenar och / eller Aussie-grenen.

3.3 Det finns ingen tidsgräns vid studentgraderingen, men galopp är gångarten igenom hela löpet.

3.4 Alla andra koreanska grenregler gäller för studentgraderingen, inklusive bonuspoäng vid träff av flera mål.

3,5 En poäng krävs för S1; 2 poäng krävs för var och en av S2-4

3.6 Sökande kan gradera sig med hjälp av någon av de tillåtna grenarna / bantyperna (dvs de som visas i betygstabellen). Ett land kan promota de grenarna som vanligtvis görs där, men varje poäng från tävlingen måste vara godkänd för att graderingen ska accepteras.

3.7 Poängen som krävs finner man i den länkade tabellen.

 

4. Beriden bågskyttgradering

4.1 Det finns åtta st Beriden Bågskytt (HA) graderingar, HA1-HA8, där HA8 är den högsta HA-graden.

4.2 2st koreanska och 2st ungerska resultat krävs för ett HA-betyg.

4.3 Sökande kan gradera sig med hjälp av någon av de tillåtna grenarna (dvs. de som visas i graderingstabellen). Ett land kan promota de grenarna som vanligtvis görs där, men varje poäng från tävlingen måste vara godkänd för att graderingen ska accepteras.

4.4 Poängen som krävs finner man den länkade tabellen.

 

5. Inlämnade poäng

5.1 Antalet poäng som krävs för en gradering varierar beroende på vilken gradering det gäller (se punkterna 3.5 och 4.2).

5.3 Högst en gradering för varje gren (Koreanska / Aussie / Ungerska) får lämnas in från en och samma dag, men en person får skicka in poäng från olika grenar som erhållits samma dag, t.ex. 1 koreanska och 1 ungerska eller 1 koreanska och 1 aussie.

5.4 Resultatet måste lämnas in till det graderingsansvariga som hanterar graderingen, antingen vid tillfället då graderingen genomförts, eller alla tillsammans när tillräckligt har samlats för att uppfylla alla kraven i graderingen. En gradering kan uttrycka preferens för en metod eller den andra.             

5.5 Om ansökningsresultatet har godkända poäng i enlighet med dess graderingsregler ska graderingen beviljas. Om det inte är korrekt ska inte graderingen beviljas. Det vill säga: det enda kravet på att få graderingen är att ha de relevanta poängen; Det är inte ett krav att man graderar sig i följd (och det graderingsansvariga får inte kräva att folk gör det).

5.6 Det är viktigt att graderingssystemets integritet skyddas både inom respektive land och internationellt. I den sällsynta omständigheten att det finns äkta skäl att tro att en graderingsansökan är förfalskad, får graderingsansvarig vägra att acceptera en gradering. Sökanden bör erbjudas möjlighet att graderas där varje försök kan bevittnas av ett ömsesidigt överenskommet och oberoende vittne, genom video eller vid en självständigt körd gradering.

5.7 Poäng kan lämnas in till stöd för en ansökan om en gradering som är lika med eller under poängen (till exempel kan ett HA3-poäng lämnas in till stöd för en ansökan om HA3 eller nedan).

5.8 En enskild poäng kan lämnas in till stöd för mer än en ansökan, så länge den är av rätt nivå (t.ex. om en person lämnar in en ansökan om HA1 och använder ett HA3-poäng som stöd, så kan poängen KANSKE senare användas som stöd för ansökningar vid HA2 och / eller HA3), med förbehåll för tidsgränsen för inlämnade poäng (se regel 5.9 nedan).

Exempel

Attila har S3. För att uppnå HA1 eller HA2 måste han skicka in 2 koreanska och 2 ungerska poäng. En dag skjuter han en koreansk gren och en ungersk gren, vilket ger HA2-betyg på båda. Några veckor senare skjuter han igen en koreansk gren och en ungersk gren. Den här gången uppnår han bara HA1-poäng.

Attila kan ansöka om HA1 med hjälp av poäng ovan, eftersom de är alla HA1 eller högre.

Några veckor senare (men fortfarande inom 24 månader: se regel 5.9) sköt Attila en annan koreansk gren och en annan ungersk gren. Han uppnår HA2-poäng i båda och kan nu ansöka om HA2 med hjälp av dessa grenar och hans tidigare HA2-poäng, även om de redan har använts för HA1.

5.9 Alla betyg som skickas till stöd för en ansökan måste ha skett inom 24 månader från varandra (dvs tiden mellan de första och sista poängen måste vara 2 år eller mindre).

5.10 Regel 5.9 kan varieras mellan de olika graderingsansvariga men en sådan variation får endast göra perioden kortare, inte längre.

5.11 En person kan ansöka till graderingsansvarig om förlängning av tid för att skjuta för ytterligare poäng. En sådan ansökan bör endast ges under exceptionella omständigheter som en skada som har hindrat personen att rida och / eller skjuta. En förlängning bör inte beviljas om en person inte har kunnat uppnå den begärda poängen trots att ha möjlighet att göra det.

6. Betygsmöjligheter

Resultat som lämnats för betygsättning kan ha blivit uppnådda antingen:

 

6.1 Vid ett graderingsevenemang som organiseras av den nationella föreningen eller graderingsansvariga (det är normalt detsamma)

Arrangören ska verifiera poängen - om de skickas elektroniskt är det inte nödvändigt att signera resultatbladet, om det skickas in på papper krävs bara 1 signatur.

 

6.2 Vid en tävling

6.2.1 Om tävlingsreglerna som använts är IHAA-reglerna OCH graderingsansvariga litar på tillförlitligheten i tävlingens poäng / organisation kan poängen tas direkt från det officiella tävlingsprotokollet. Sökanden kan skicka en kopia av det officiella resultatprotokollet elektroniskt till graderingsansvarige vid inlämning av poängen.

6.2.2 Om tävlingsreglerna varierar, poängsystemet för tidspoängen/ bonuspoäng skiljer sig från IHAA-reglerna. Eller att målen är lite längre tillbaka / mindre; eller det genomförs 9 löp istället för 6; kan det tävlingsresultatet fortfarande användas.

Sökanden måste då få de faktiska poängen från arrangören, ange dem på ett resultatprotokoll enligt IHAA-reglerna och sedan utarbetas deras korrigerade poäng. De bör presentera de faktiska poängen och det nya resultatprotokollet till tävlingsarrangören / deras lagkapten   och be dem styrka resultatet.

Om du konverterar en 9-löp till en 6-löp, ska de första 6 löpen användas.

 

6.3 Hemma / klubbträning

Resultatprotokollet ska vara undertecknad av 2 vittnen, sedan skannas in och mailas till graderingsansvarig eller en reell kopia som skickas per post.

7. Förfarande för betygsättning

7.1 Deltagarna kan värma upp så mycket som de önskar med markskytte. Uppsuttenbågskytteuppvärmning, innan graderingsförsöket påbörjas, bör begränsas till:

upp till 2stycken prov löp för en 6 löps tävling (dvs koreanska, australiensiska, ungerska)

3 stycken prov löp för 9 löps tävling (dvs Kassai 99).

7.2 Om tävlingsresultat lämnas in för gradering är antalet uppvärmnings löp som tillåts av tävlingsarrangören tillåtet.

7.3 Vid en träning där man till exempel tränar på morgonen och gör en gradering på eftermiddagen, måste det finnas en paus på minst 30 minuter mellan träning och tävlings/graderings löpen. Därefter kan en person värma upp sig själv och deras häst och sedan följa uppvärmningsförfarandet som beskrivs i 7.1

7.4 Graderingsansvarig kan besluta att öka den önskade pausen till mer än 30 minuter i sitt land.

7.5 En person får inte göra mer än två graderings försök på varje gren under en dag. Endast ett resultat från varje gren kan lämnas in från en viss dag (se 5.3).

7,6 Graderings ansvarig kan besluta att endast ett försök av varje gren kan genomföras varje dag.

7.7 Om inte graderings ansvarig för sitt land bestämmer annorlunda, kan deltagarna försöka gradera sig under så många dagar som de önskar.

 

8. Graderingslistor

IHAA upprätthåller en lista över personer som har graderat sig. Denna lista är publicerad på IHAA: s webbplats. Graderingsansvarig bör anmäla till IHAA (This is a mailto link) nya namn som behöver läggas till i listan. Det är graderings ansvarigas ansvar att säkerställa att de har ryttarens tillåtelse att lägga till dess namn (det vore rimligt att meddela att namn kommer att läggas till om inte en sökande uttryckligen ber om att detta inte är gjort).

Se även www.horsebackarhery.info/grading

Uppdaterad: 23 JUL 2018 17:48 Skribent: Ann-Sofie Wredendal
E-post: Adressen Gömd

nyfiken

Postadress:
Svenska Bågskytteförbundet
Blåbärsvägen 3
155 31 Nykvarn

Kontakt:
Tel: +46708103133
E-post: This is a mailto link

 

World Archery

 

B&P Logo

 

Städa Sverige