Hoppa till sidans innehåll

Försäkring


En medlemsförsäkring är tecknad med Folksam och som gäller för alla medlemmar, i någon av Svenska Bågskytteförbundets anslutna föreningar.
(Försäkringen avser inte ersättning för skador (brand, stöld, inbrott mm.) som uppstår på egendom som föreningen eller medlemmar äger ex. klubbstuga, pilbågar, inventarier mm.)

Försäkrade är alla medlemmar i en förening tillhörande Svenska Bågskytteförbundet.

Avtal

Villkor

Kortfattat, försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under:

 • deltagande i tävling och gemensam organiserad träning i bågskytte inom förening tilhörande SBF och vid förbundsarrangemang.
 • deltagande i prov i bågskytte, för att erhålla C-licens, inom förening tillhörande SBF.
 • deltagande i bågskytteskola eller bågskytteläger anordnat av Svenska Bågskytteförbundet, dess distriktsförbund eller föreningar.
 • direkt färd till och från ovannämnda verksamhet.
 • vid, för bågskyttesporten, normal prova på-verksamhet för icke-medlemmar

Om arrangemang som nämnts ovan äger rum på annan ort än hemorten (även utomlands) gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med sådan resa. (Resa utomlands får ej vara längre än 45 dagar i en följd).

Försäkringen gäller även vid dödsfall till följd av annan orsak än olycksfallsskada under deltagande i samma verksamhet som angivits ovan.
Dödsfallsersättning vid olycksfall lämnas om olycksfallsskadan medför den försäkrades död.
Dödsfallsersättning vid plötslig död till följd av annat än olycksfallsskada lämnas om försäkrad, som inte fyllt 65år, avlider till följd av sjukdom, som plötsligt och påtagligt yppats under deltagande i verksamhet enligt ovan.

För att ersättning skall kunna lämnas gäller att den försäkrade:

 • anlitar legitimerad läkare utan dröjsmål när olycksfallsskadan inträffat och noggrant följer dennes anvisningar.
 • medger att den behandlande läkaren får lämna alla upplysningar av betydelse för bedömningen av ersättningsfrågan till Folksam sakkunnig läkare,
 • lämnar av Folksam utsedd läkare tillfälle till undersökning.

Skadeanmälan skall ske enligt nedan:

 • Anmälan om skada skall utan dröjsmål göras till Folksam på blankett "Anmälan IDROTTSSKADA" (blankett S 590). Akut sjukdom som inträffar utomlands anmäls på blankett "Anmälan om SJUKDOM" (blankett S 1703)
 • Anmälningsblanketten skall vara fullständigt ifylld. Ansvarig ledare inom den försäkrade gruppen skall därvid intyga i vilket sammanhang skadan inträffade och att de i anmälan lämnade uppgifterna är riktiga.
 • Bestyrkande om försäkringstillhörigheten skall göras av ansvarig person för detta innan skadeanmälan sänds till Folksam.
 • För att akutersättning vid olycksfallsskada skall lämnas gäller att den försäkrade sänder in:
  a) Originalkvitto från första läkarbesöket
  b) Intyg från legitimerad läkare med uppgift om diagnos.

Om olycksfallsskadan medför tandskada skall kostnadsförslag (blankett S 106) från legitimerad tandläkare insändas till Folksam för godkännande innan behandling påbörjas.

Vid ansökan om ersättning för skada hanterar Folksam personuppgifterna i enlighet med PUL (personuppgiftslagen 1998:204).

Ytterligare information kan fås genom att läsa:

http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/idrottsforbund/bagskytte


http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/valjidrottsforbund/bagskytte

Uppdaterad: 2016-06-07 17:09

 

nyfiken

 

 World Archery

 

www.juniorlandslaget.seSport Campus Sweden

 Idrottslyftet 

Städa Sverige

Städa Sverige

 

 Föräldratelefonen  Ianseo tävling

 

yt

HUVUDSPONSORER


Bågar & Pilar

Postadress:
Svenska Bågskytteförbundet
Blåbärsvägen 3
155 31 Nykvarn

Kontakt:
Tel: 060-57 01 30, +46708103133
E-post: This is a mailto link

Se all info